شهركرد- عضو كميته حاكميت باليني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مدرس سيستم هاي مديريت كيفيت، زمان آغاز اعتباربخشي بيمارستان ها در كشور را تيرماه 91 اعلام كرد.

به گزارش ایرنا 'رضا تویسركان ' روز شنبه در كارگاه آموزشی اعتبار بخشی اظهار داشدر كارگاه آموزشی مدیران، مسئولان ،بخش های بیمارستان ها و دفاتر پرستاری دانشگاه علوم پزشكی شهركرد سال 90 را پایان ارزشیابی بیمارستان ها بر اساس ملاكهای قبلی عنوان كرد و افزود: اعتباربخشی بیمارستان ها توسط سازمان های خصوصی و دانشگاه های غیرمرتبط با بیمارستان ها انجام خواهد شد .

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشكی شهركرد نیز در این كارگاه آموزشی با بیان پیشینه اقدامات انجام شده در مراكز بهداشتی و درمانی استان برای ارتقاء كیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، اعتباربخشی را در راستای ارتقاء كیفیت خدمات درمانی به مردم دانست .

'علی مراد سلیمیان ' گفت: مدل اعتباربخشی به عنوان یكی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر كیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روز افزون در بخش سلامت، هماهنگ با سایر اولویت های وزارت بهداشت و درمان است .

وی افزود: حاكمیت بالینی ، رعایت ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار و توجه به ارتقاء كیفیت خدمات رفاهی سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت برای تمامی بیمارستان ها الزامی است .

به گزارش ایرنا ، یكصد نفر از شركت كنندگان در این كارگاه با مباحث اعتباربخشی و بهبود كیفیت خدمات ، مدل ها و استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها در ایران و مهارت های پایه آشنا شدند .

11/558/

سرخط اخبار استان‌ها