تهران - در پي اطلاعيه منتشره از سوي وزارت امنيت جمهوري آذربايجان كه در آن اتهاماتي به يكي از ارگان هاي جمهوري اسلامي ايران وارد شده ، سفير اين جمهوري در ايران به وزارت امور خارجه احضار شد.

به گزارش ایرنابه نقل از وزارت امورخارجه ،پس از احضار 'جوانشیر آخوند اوف'،‌مراتب اعتراض دولت جمهوری اسلامی ایران به دولت جمهوری آذربایجان به وی اعلام شد.

در این ملاقات ضمن رد اتهامات وارده گفته شد كه اقدام دولت آذربایجان خلاف توافقات 10 روز قبل وزرای خارجه دو كشور در حاشیه اجلاس نخجوان و نیز طی سفر هفته گذشته وزیر دفاع آن كشور به تهران است.

همچنین دراین ملاقات ضمن یادآوری تلاش عوامل رژیم صهیونیستی در كشورهای مختلف جهت واردكردن اتهامات مشابه به جمهوری اسلامی ایران به سفیر آذربایجان گفته شد كه نوعی هماهنگی در این اقدامات مشاهده شده و مقامات جمهوری اسلامی ایران از اینكه دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان وارد این بازی شده شدیدا متاسف و ناخرسند است.

سفیر جمهوری آذربایجان در پاسخ،ضمن اعلام وجوداراده سیاسی در دولت جمهوری آذربایجان در زمینه توسعه روابط با ایران ، اظهار داشت كه واكنش دولت جمهوری اسلامی ایران را به دولت خود منعكس خواهد كرد.

سیام 1568

سرخط اخبار سیاست