جوين - نقاب - رييس تامين اجتماعي جوين گفت : آمار بيمه شدگان تامين اجتماعي جوين در سال جاري نسبت به سال گذشته در اين شهرستان 10 درصد رشد داشته است.

رضا خداپرست امروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : هم اكنون در شهرستان جوین پنج هزار نفر بیمه شده اصلی و نیز 12 هزار نفر بیمه شده تبعی و وابسته وجود دارد.

او گفت : بیمه كارگران ساختمانی ، بیمه مددجویان بهزیستی ، بیمه مددجویان كمیته امداد و زنان سرپرست خانوار از جمله اقداماتی بود كه تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی قرار گرفت و انجام شد.

خداپرست افزود : 300 نفر بازنشسته نیز از جمله حقوق بگیران تامین اجتماعی شهرستان جوین می باشند و در حال حاضر

80كارگاه فعال وجود دارند كه تحت پوشش صندوق اجتماعی می باشند.

وی در پایان افزود :با كمك و مساعدت دولت ،نرخ بیكاری در شهرستان جوین كاهش و اشتغال زایی افزایش یافته است.

8139/659

سرخط اخبار استان‌ها