بيروت - وزيركشاورزي لبنان با اشاره به انتقادهاي جاري عليه سلاح حزب الله گفت: حفظ حاكميت، آزادي و استقلال لبنان، تنها درسايه حفظ مقاومت وسلاح آن امكان پذير است.

به گزارش ایرنا از بیروت، 'حسین حاج حسن' وزیر كشاورزی لبنان امروز طی مراسمی در'بعلبك' درشرق این كشور با انتقاد از افكار واندیشه های گروههای تكفیری كه پرچم اسلام را علم كرده اند گفت: آیا افكار و اندیشه های این افراد با افكار پیامبر گرامی اسلام(ص) كه به سوی گفتگو، تفاهم و وحدت فرا می خوانند، همخوانی دارد.

وی با اشاره به عملكرد متناقض این گروهها دربرخورد با قضایای مهم منطقه ای افزود: 'آنها با رژیم صهیونیستی وارد گفتگو می شوند و علیه ایران، سوریه ومقاومت درمنطقه جوسازی می كنند. آیا این رفتارها وشیوه ها با اخلاق ورفتار پیامبر اسلام(ص) كه بر دشمنی با یهودیان و مشركان تأكید كرده اند منافات ندارد.'

عضو فراكسیون 'وفاداری به مقاومت' وابسته به حزب الله درمجلس با اشاره به سیر گفتگوهای صلح عرب ها با رژیم صهیونیستی گفت: 'ما درزمان عجیبی به سرمی بریم. از یك سو در گفتگوها با رژیم صهیونیستی درباره فلسطین وقدس شریف باز می شود و از سوی دیگر درگفتگو با سوریه بسته می شود و تبلیعات منفی گسترده و وسیعی علیه مقاومت درلبنان وفلسیطین به جریان می اندازند.'

وی درپایان ملت های منطقه را درراستای مقابله با تهدید ها وچالش های فرا روی منطقه وخطرهای آمریكایی –صهیونیستی، به وحدت وهوشیاری فراخواند.

خاورم*2023**1423

سرخط اخبار جهان