مدير منابع طبيعي سيرجان، گفت: هفت طرح آبخيز داري در اين شهرستان با اعتبار بيش از 5 ميليارد ريال به پايان رسيد.

'رضا شریفیان' روز شنبه در این رابطه به ایرنا، گفت: این طرح های آبخیزداری در مناطق 'حسین آباد سوچ'، 'گوئین'، 'حوزه تنگوئیه'، 'چوران'، 'دهشیرك' و 'پلنگی' با اعتبار پنج میلیارد و 130 میلیون ریال از منابع اعتباری استانی، ملی و ستاد حوادث تامین شده است.

وی اقزود: این طرح ها با هدف تقویت سفره های آب زیر زمینی و ذخیره و جلوگیری از هدر رفت آب در سال جاری به تمام رسیده است.ك/3

7435/2624

سرخط اخبار استان‌ها