شيراز-رييس پليس اطلاعات و امنيت عمومي فارس گفت: نيروي انتظامي فارس با ورود غيرمجاز اتباع خارجي برخورد مي كند.

به گزارش ایرنا سرهنگ مسعود روستا، اظهار داشت: هر چند آمار دقیقی از ورود اتباع خارجی غیرمجاز به كشور و استان فارس به لحاظ ورود غیرمحسوس آنان در دست نیست لیكن با توجه به كاهش حضور و جمع‌آوری اتباع خارجه غیرمجاز نسبت به سال‌های گذشته چنین متصور است كه در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 89 ورود این افراد به كشور و استان تقلیل یافته است.

وی افزود: عمده‌ترین راه‌ها و گلوگاه‌های ورودی اتباع خارجی غیرمجاز به استان مربوط به شهرستان‌های شرقی، جنوب شرقی، جنوبی و شمال شرقی است كه به دلیل همسایگی با استان‌های كرمان،‌ هرمزگان و یزد تبدیل به محورها و گلوگاه‌های ورودی شده‌اند.

رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فارس بیان داشت: در بازرسی‌ها اقدام به دستگیری اتباع خارجی غیرمجاز می‌شود و سپس اتباع موصوف از اقصی نقاط استان به اردوگاه مراقبتی منتقل و در آن محل نیز پس از شناسایی و اخذ سابقه در صورت تكرار برای مدت چند ماه در اردوگاه نگهداری و سپس از كشور طرد می‌شوند.

روستا همچنین در رابطه با نحوه برخورد با كارفرمایان خاطی گفت: گشت مشترك نیروی انتظامی و بازرسان اداره كار به كارگاه‌ها به منظور بازرسی از محل وارد می شوند و در صورت وجود كارگران خارجی غیرمجاز (فاقد پروانه كار) برای كارفرمایان خاطی به ازای هر یك نفر در یك روز مبلغی قبض جریمه صادر می‌شود و كارگران غیرمجاز نیز جمع‌آوری و جهت طرد به اردوگاه تحویل و در صورت تكرار باز جریمه می‌شوند.

وی ادامه داد:در صورت عدم پرداخت جریمه ظرف 10 روز و یا تسلیم اعتراض به محاكم مصالحه، پرونده جهت اعمال ماده 181 قانون كار به مرجع قضایی احاله می‌شوند.

این ماده قانون كار بیان می دارد:كارفرمایانی كه اتباع بیگانه فاقد پروانه كار یا اتباع را در كاری غیر آنچه در پروانه كار قید گردید بكار گیرند به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.ك/1

7380 /675

سرخط اخبار استان‌ها