۲۷ اسفند ۱۳۹۰،‏ ۱۷:۱۰
کد خبر: 80044192
T T
۰ نفر

تهران- محققان به فناوري جديدي دست يافته اند كه مي تواند داروها را مستقيم به دورن سلول ها وارد كند.

به گزارش فیزورگ، دانشمندان دانشگاه بارسلونا در اسپانیا می گویند این ابزار موسوم به ' باكتری های حامل' است كه در واقع محلول پایدار نانوذرات است كه معمولا در باكتری های نوتركیب وجوددارند.

حتی اگر، این باكتری های حامل كه به طور سنتی برای تولید صنعتی آنزیم های پایدار و زیست داروها مانعی داشته اند اخیرا مشخص شده است كه همین باكتری های حامل ارزش زیادی در انتقال پروتئین های عملكردی با ارزش های مستقیم در كابردهای زیست پزشكی و صنعتی دارند.

این پژوهشگران ارزش این نانوذرات را به عنوان 'نانوقرص'های طبیعی با ظرفیت قوی برای نفوذ به سلول ها و انجانم فعالیت های زیست شناختی مورد بررسی قرار دادند.

مفهوم نانوقرص در واقع نشان دهنده زمینه جدید و امیدوار كننده ای برای تجویز دارو است.

این نانوقرصهاهمچنین حاكی از توانایی بالقوه مواد میكروبی در پزشكی است كه باید مورد بررسی و كاورش بیشتری قرار گیرند.

دانشمندان چهار پروتئین حاوی تاثیرات درمانی مختلف را به نانوقرص های تجربی كه در واقع همان باكتری های حامل 'ای كولای' است، قرار دادند.

آنها این باكتری را در تماس با سلول های كشت شده پستانداران تحت شرایط مشابهی با آنهایی كه در پاتولوژی های بالینی واقعی وجود دارد، قرار دادند.

در این محیط سلول های بیمار با امكان زنده ماندن آنها بسیار كم بود، بهبودی خود را به دست آوردند.

نتایج این تحقیقات در نشریه Advanced Materials منتشر شده است.

علمی**9023**1544