تهران - مديركل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ارزيابي مدارك تحصيلي سه هزار و 22 نفر از فارغ التحصيلان ايراني دانشگاه هاي خارج كشور در سال 91 خبر داد.

به گزارش ایرنا، براساس اعلام روز شنبه وزارت علوم، 'محمدحسین مجلس آرا' گفت: سال گذشته(1389)، تعداد دو هزار و 555 مدرك تحصیلی فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه های خارجی در وزارت علوم مورد ارزیابی قرار گرفت كه آمار ارزیابی امسال نسبت به سال قبل، 25 درصد رشد نشان می دهد.

وی افزود: از مجموع سه هزار و 22 مدرك ارزیابی شده در سال جاری، 755 مورد در مقطع دكتری، یكهزار و 490 مورد در مقطع كارشناسی ارشد، 744 مورد در مقطع كارشناسی و 32 مورد در مقطع كاردانی صورت گرفته كه دارندگان آنها در دانشگاه های خارج از كشور تحصیل كرده و به كشور بازگشتند.

مجلس آرا درمورد كشورهای محل تحصیل فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه های خارج كه مدارك آنها در سال 90 ارزیابی شده، گفت: تعداد 334 پرونده مربوط به دانش آموختگان كشور انگلستان، 224 پرونده به دانش آموختگان كشور اوكراین، 613 پرونده به دانش آموختگان كشور مالزی و 524 پرونده متعلق به دانش آموختگان هندوستان است.

وی درباره تركیب جنسیتی فارغ التحصیلان خارج از كشور در سال 1390 نیز افزود: دو هزار و 178 نفر از این افراد را فارغ التحصیلان مرد و 844 نفر را فارغ التحصیلان زن تشكیل می دهند.

فراهنگ ** 1055 ** 1071

سرخط اخبار فرهنگ