تهران - فرمانده مركز مقاومت بسيج كاركنان وزارت علوم گفت: كاركنان دانشگاهها و ستاد مركزي وزارت علوم، در سه مرحله و در قالب كاروان راهيان نور به مناطق عمليات دفاع مقدس اعزام مي شوند.

به گزارش ایرنا از وزارت علوم، 'حسین نصیرزاده' روز شنبه درمورد نحوه اعزام دانشگاهیان كشور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب كاروان راهیان نور افزود: این مركز در سه مرحله برای اعزام یكهزار و 300 نفر از كاركنان ستادی وزارت علوم و دانشگاه های سراسر كشور به مناطق علمیاتی دفاع مقدس اقدام كرده كه در مرحله اول 450 نفر در اسفند ماه در قالب كاروان راهیان نور به این مناطق اعزام شده اند.

وی گفت: دومین مرحله اعزام كاروان راهیان نور در قالب 450 نفر در دوم فرودین سال 1391 انجام می شود و در مرحله سوم نیز 400 نفر از مناطق عملیات جنوب و غرب كشور بازدید می كنند.

فراهنگ ** 1055 ** 1071

سرخط اخبار فرهنگ