تهران - چهار آئين نامه جديد استخدامي و اداري و مالي آموزش عالي پس از موافقت وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي اجرا به دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و فناوري سراسر كشور ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا، براساس اعلام روز شنبه وزارت علوم، آئین نامه های جدید استخدامی و اداری و مالی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها شامل آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و آئین نامه سازمان اداری و تشكیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری است.

متن این آیین نامه ها كه با تایید وزیر علوم و توسط مركز هیات های امناء مراكز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری سراسر كشور ابلاغ شده است از طریق پایگاه اینترنتی مركز هیات امنای وزارت علوم به نشانی www.msrt.ir/sites/HOHM/default.aspx قابل مشاهده و دسترس است.

فراهنگ ** 1055 ** 1071

سرخط اخبار فرهنگ