اسلام آباد - 'آصف علي زرداري' رييس جمھوري پاكستان عصر امروز شنبه با سخنراني در نشست مشترك نمايندگان پارلمان ملي و سناي اين كشور، اقدامات شبه نظاميان را براي سو استفادہ از دين و مذھب بمنظور ھدف قرار دادن مساجد، مدارس، كليساھا، امكان دولتي و نظامي در اين كشور محكوم كرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا از پارلمان ملی این كشور، آصف علی زرداری از تمام احزاب سیاسی در پاكستان برای ھمكاری و ھمیاری با دولت در راستای ادامه نظام دموكراسی در كشور قدردانی كرد.

وی ھمچنین در حضور نمایندگان پارلمان ملی و سنای این كشور، از 'یوسف رضا گیلانی' نخست وزیر این كشور به دلیل اقدامات شجاعانه اش در رویارویی با مشكلات و چالش ھای موجود در كشور قدردانی كرد .

زرداری تاكید كرد تلاش ھای پاكستان برای مقابله با ستیزہ جویی و تروریسم تا ریشه كن شدن این پدیده شوم و بهبود وضعیت امنیتی در كشور دنبال خواهد شد.

وی ضمن ادای احترام نسبت به فداكاری ھا و از خودگذشتگی ھای نیروھای مسلح , ارتش ، پلیس پاكستان و تمام شهروندان پاكستانی، افزود: ھدف اصلی از فداكاری ھای این افراد در گذشتن از زندگی خود , تضمین آیندہ پاكستان است.

رییس جمھوری پاكستان ابراز اطمینان كرد: انتخابات آیندہ پارلمان ملی پاكستان با شیوہ درست تر و شفاف تر نسبت به دوره قبلی برگزار خواھد شد.

وی در بخش دیگر از سخنان خود درباره مسائل بین الملل، گفت: 'پاكستان حامی و پشتیبان برقراری روند صلح و ثبات در افغانستان با توجه به دستور العمل مردم و دولت این كشور است. ھمچنین با توجه به توافقنامه تجاری ترانزیت بین اسلام آباد و كابل، از سرگیری همكاری های اقتصادی با كشورھای آسیای مركزی نیز امكان پذیر خواھد شد.'

آصف علی زرداری ھمچنین روابط اسلام آباد – پكن را منحصر به فرد توصیف كرد و ضمن اشارہ به ھشت بار دیدار خود از چین، افزود: ھمكاری ھای دوجانبه پاكستان و چین در جایگاه خوبی قرار گرفته است.

وی ھمچنین از نھادن گام ھای مھم در مسیر توسعه ھمكاری ھای دوجانبه تجاری بین ھند و پاكستان خبر داد.

زرداری ھمچنین تعاملات كشورش با آمریكا را روابط چند بعدی عنوان كرد و خاطر نشان ساخت: اسلام آباد خواستار روابط معنا دار با واشنگتن بر اساس منافع و احترام متقابل است.

وی تاكید كرد: 'ما مشتاقانه در انتظار توصیه ھای پارلمان ملی پاكستان در زمینه روابط مجدد با ایالات متحدہ آمریكا ھستیم.'

رییس حزب مردم پاكستان در ادامه از گسترش روابط اسلام آباد با اتحادیه اروپا و اھمیت روابط با دولت روسیه سخن گفت.

وی افزود: پاكستان دارای روابط نزدیك و برادرانه با كشورھای همسایه و اسلامی است، ما ھمچنین متعھد به افزایش تعاملات خود با كشورھای شرق آسیا، آمریكای لاتین و آفریقا ھستیم.

آصف علی زرداری تصریح كرد: 'پاكستان به عنوان یك عضو جامعه بین المللی تعھد كامل به اجرا و پایبندی به قوانین سازمان ملل متحد دارد، البته عضویت غیر دائم پاكستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد یكی از دلایل پاكستان بر این موضوع است.'

زرداری ھم چنین به نمایندگان جدید مجلس سنای پاكستان برای ورود به این مجلس تاثیر گذار تبریك گفت.

وی با اشارہ به اینكه حزب مردم پاكستان ﴿حزب حاكم این كشور﴾ دوره خود را از سال 2008 آغاز كرده، ادامه داد: 'زمانی كه ما زمامداری این كشور را بر عھدہ گرفتیم با مشكلاتی ھمچون تروریسم، ستیزہ جویی، كمبود انرژی و بحران جدی اقتصادی و دارایی مواجه بودیم.'

رییس جمھوری پاكستان در سخنرانی خود ھمچنین به سیل ویرانگر در این كشور در سال ھای 2010 و 2011 كه باعث ایجاد خسارت سنگین به زیرساخت ھای عمرانی و محصولات كشاورزی مناطق سیل زدہ این كشور شد و همچنین افزایش شدید قیمت انرژی و نفت وارداتی نیز اشارہ كرد.

وی تاكید كرد: دولت كنونی پاكستان با چالش ھای یاد شده مقابله كردہ و تمامی تلاش خود را برای برآوردہ كردن آرمان ھای مردم و ایجاد رفاه برای مردم كشور انجام داده است.

آصف علی زرداری با تاكید بر اقدامات و تلاش حزب مردم حاكم پاكستان در بخش اقتصادی این كشور، تصریح كرد: میزان صادرات پاكستان در سال گذشته به ركورد 25 میلیارد دلار دست پیدا كرد، ھمچنین ورود ارز به این كشور بیش از 11 میلیارد دلار بودہ كه این میزان نسبت به سال 2008 با افزایش دو برابری آن در سال جاری ھمراہ بودہ است.

گفتنی است، دقایقی پس از شروع سخنرانی رییس جمھوری پاكستان، نمایندگان حزب مسلم لیگ شاخه نواز و حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل از احزاب مخالف دولت پاكستان در پارلمان در اعتراض نسبت به اقدامات و طرح ھای دولت در پاكستان شعارھای اعتراض آمیز سر دادند.

تمامی نمایندگان سنا و پارلمان ملی، فرماندھان ارتش، نیروی ھوایی و دریایی و بسیاری از سفرای كشورھای مقیم در اسلام آباد در این نشست حضور داشتند.

ھمزمان با سخنرانی آصف علی زرداری تدابیر شدید امنیتی در ساختمان پارلمان ملی و به ویژہ در شھر اسلام آباد برقرار شدہ بود.

بالگردھای ارتش پاكستان نیز در زمان سخنرانی رییس جمھوری پاكستان با پروازهای بسیار امنیت شهر و منطقه پارلمانی را بر عھدہ داشتند.

آساق ** 1095**1423

سرخط اخبار جهان