قم- مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري قم گفت: بايد فرهنگ استفاده از آژانس هاي خاك و نخاله بين شهروندان تبليغ شود.

به گزارش ایرنا، 'مهدی متقیان' روز شنبه در جلسه مدیریت پسماندهای نخاله های ساختمانی در اطاق جلسات فرمانداری قم اظهار داشت: به خاطر عدم آگاهی مردم متاسفانه فعالیت این آژانس ها در سطح شهر محدود است.

وی با اشاره به ضرورت انجام فعالیت های تبلیغی و تبیینی برای مدیریت پسماندها،خاطر نشان كرد: باید تبلیغاتی با نام برند كارگروه مدیریت پسماند تهیه و جهت پخش به صدا و سیما كه خود نیز عضو این كار گروه است،ارایه شود.

وی همچنین با اشاره به معضل خاك و نخاله ساختمانی در قم تصریح كرد: باید دستگاه هایی مانند ناجا از اختیارات قانونی خود برای ممانعت از انباشت این نخاله ها استفاده كنند و با ایجاد مانع از تردد خودروهای حمل كننده خاك و نخاله در مبادی ورودی شهر جز مسیرهای منتهی به سایت جمع آوری ممانعت كنند.

وی افزود: بسیاری از ماشین آلاتی كه اقدام به انتقال پسماندها به مبادی ورودی شهر می نمایند دارای تخلفاتی مانند نداشتن معاینه فنی هستند كه ناجا می تواند با توجه به قانون جدید راهنمایی رانندگی آنها را توقیف كند.

متقیان با بیان اینكه باید فقط از ظرفیت های سازمانی برای مدیریت پسماندها استفاده كرد: باید حد المقدور از قضایی كردن این معضل خودداری كرد و تنها در صورت ضرورت از مراجع قضایی مساعدت گرفت.

این مقام استانداری قم یادآور شد: شهرداری می تواند با استفاده از قانون 55 شهرداری ها مبنی بر برخورد با هر گونه سد معبر و اشغال كردن پیاده روها و مكان های تردد با متخلفان در این زمینه برخورد كند.

7407 / 380/

سرخط اخبار استان‌ها