بيروت- فرمانده ستاد ارتش فرانسه طي نشست مطبوعاتي با اشاره به احتمال حمله نظامي يه ايران گفت: هيج كس خواهان حمله نظامي به ايران نيست و مقامات فرانسوي نيز براين امر تأكيد كرده اند.

به گزارش ایرنا از بیروت،' ادوارد گیبون' فرمانده ستاد ارتش فرانسه امروز شنبه در كنفرانس مطبوعاتی دربیروت با اشاره به سلاح حزب الله لبنان گفت: این یك مسئله داخلی است و اعضای حزب الله هم اكنون بخشی از دولت لبنان را تشكیل می دهند.

وی دراین كنفرانس مطبوعاتی از كاهش تعداد نیروهای نظامی این كشور در قالب نیروهای حافظ صلح سازمان ملل(یونیفل)مستقردرجنوب، از ماه آینده میلادی خبرداد.

این فرمانده ارشد ارتش فرانسه تأكید كرد كه تصمیم كاهش نیروهای فرانسوی درقالب یونیفل، بعد از هماهنگی با سازمان ملل وارتش لبنان اتخاذ شده است وعملیات كاهش این نیروها، به ترتیب طی مراحل مختلفی انجام خواهد شد.

گیبون تصریح كرد : كاهش تعداد نیروهای نظامی فرانسوی درجنوب لبنان، بر نقش و وظیفه نیروهای یونیفل درجنوب اثر نخواهد كرد و نیروهای فرانسوی مستقر درجنوب، همچنان به همكاری خود با فرمانده یونیفل و ارتش لبنان ادامه خواهند داد.

وی با اشاره به روند مأموریت نیروهای یونیفل درجنوب لبنان ادامه داد: روند مأموریت نیروهای یونفیل درجنوب لبنان تغییر نیافته است و این نیروها طبق روال عادی، به وظیفه خود درحفظ امنیت درجنوب لبنان، ادامه می دهند.

فرمانده ستاد ارتش فرانسه با اشاره به كشف شبكه تروریستی سلفی در ارتش لبنان اظهاركرد: نباید نگران این مسئله باشیم چرا كه طبق اطلاعاتی كه دردست داریم اثر و وجود این شبكه به طور نهایی درارتش لبنان پاك سازی شده است و دیگر نگرانی دراین زمینه وجود ندارد.

ادوارد گیبون، طی سفر به لبنان ، با همتای نظامی خود 'جان قهوه چی'، فرمانده ارتش لبنان، 'نجیب میقاتی' نخست وزیر لبنان و'میشل سلیمان' رییس جمهور لبنن، دیدار وگفتگو كرده است.

خاورم*2023**1423

سرخط اخبار جهان