نيشابور - معاون درماني دانشكده علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي درماني نيشابور گفت: بيماران اورژانسي نگران ايجاد مشكل در طرح برنامه پزشك خانواده نباشند.

دكتر امیر بنی‌هاشم روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با توجه به اینكه برنامه پزشك خانواده از ابتدای سال آینده در نقاط شهری شهرستان نیشابور اجرا می‌شود و لازمه درمان در این برنامه مراجعه حتمی بیمار در ابتدا به پزشك خانواده است، در حالت اورژانسی بیمار می‌تواند به جای مراجعه به پزشك خانواده به اورژانس مراجعه كند.

وی اظهار داشت: اگر مشكل اورژانسی و نیاز به بستری شدن در اورژانس باشد نیاز به ارجاع به پزشك خانواده نیست.

او توضیح داد: حتی اگر لازم باشد برای 24 تا 48 ساعت بستری موقت تعریف می‌شود ولی اگر پس از شواهد عینی و معاینه پزشك اورژانس، نیاز به برنامه اورژانسی نبود باید به پزشك خانواده مراجعه كند.

وی تاكید كرد: بیماران خاص چون هموفیلی و دیالیزی كه نیاز به خدمات تخصصی دارند، نیاز به برنامه پزشك خانواده نظام(ارجاع) ندارند.

وی یادآور شد: در حال حاضر در رشته‌های پزشكی دو نفر فوق تخصص و 80 نفر متخصص وجود دارد و البته در شهرستان فیروزه پزشك متخصص نیست، هرچند سال آینده درمانگاه تخصصی در این شهرستان راه‌اندازی می‌شود.

او خاطرنشان كرد: در حالت عادی اگر بیمار در ابتدای كار به پزشك خانواده مراجعه نكند بیمه جوابگو نیست، پس باید آغاز درمان از محل پزشك خانواده باشد.

7500/659

سرخط اخبار استان‌ها