اراك- مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مركزي گفت: 30 هزار و 800 هكتار از اراضي اين استان شامل 31 حوزه تحت پوشش عمليات آبخيزداري است.

'یوسف یوسفی' روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اعتبار آبخیزداری استان مركزی در سال جاری 20 میلیارد ریال بود كه 70 درصد آن جهت اجرای پروژه های متعدد تخصیص یافته است.

وی اظهار كرد: ایجاد بندهای گابیونی، بانكت بندی، بیلوژیك و سنگ و سیمان از جمله این طرح های اجرا شده در حفاظت از حوزه آبخیزداری استان مركزی است.

مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مركزی بیان كرد: تاكنون 159 هزار و 65 مترمكعب عملیات مكانیكی و خاكی، 19 هزار و 703 مترمكعب پروژه های سنگ و ملاتی و گابیون بندی، پنج هزار هكتار عملیات بیولوژیك شامل كپه كاری، بذر پاشی و مرمت و 137 هكتار بیومكانیك و بانكت بندی است.

یوسفی خاطر نشان كرد: بانكت بندی در اراضی شیب دار و كشت درختچه های بادام در این اراضی از دیگر عملیات آبخیزداری در این استان است.

وی یادآور شد: بانكت بندی بر كاهش فرسایش خاك از طریق كم كردن طول شیب دامنه ها اثر گذار است و به عبارت دیگر محدود شدن سرعت روان آب را در پی دارد.

مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مركزی توضیح داد: بانكت بندی از روش های تامین آب در مناطق خشك از طریق جوی های كوچك افقی است كه در روی خطوط میزان (تراز) قرار می گیرند.

یوسفی اضافه كرد: اجرای پروژه های آبخیزداری در سطح اراضی این استان باعث افزایش تولید یك هزار و 500 تن علوفه می شود.

وی گفت: كنترل و مدیریت یك و دو دهم میلیون متر مكعب روان آب های سطحی ناشی از بارندگی های جوی از دیگر مزایای طرح های آبخیزداری است.

مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مركزی افزود: این عملیات به منظور جمع آوری آب های حاصل از بارش برف و باران، كاهش سرعت آب و افزایش نفوذ آن به داخل زمین احداث می شود.ك/3

8149/507

سرخط اخبار استان‌ها