خمين- رييس كميته امداد امام خميني (ره) دليجان گفت: مردم خير و نيكوكار دليجان بيش ازچهار ميليارد و 66 ميليون و 875 هزار ريال در يازده ماه نخست امسال به كميته امداد امام خميني (ره) اين شهرستان كمك كردند.

'علی اصغر نجفی' شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان مبلغ جمع آوری شده از محل صندوق های صدقات و كمك های مردمی بصورت نقدی و غیر نقدی بابت اطعام ماه رمضان، جشن عاطفه ها، فطریه و نذورات، زكات و غیره می باشد.

وی، اعزام 80 نفر از زنان بی سرپرست خانوار به مشهد مقدس با كمك خیرین و نیكوكاران را به مبلغ 40 میلیون ریال را از دیگر اقدامات اداره كمیته امداد این شهرستان در یازده ماه نخست امسال عنوان كرد.

رییس كمیته امداد امام خمینی (ره) دلیجان خاطرنشان كرد: 249 میلیون و 763 هزار ریال خدمات درمانی در طی مدت یاد شده به مددجویان این شهرستان پرداخت شده است.

نجفی، یادآور شد: تشكیل كمیته امداد خمینی(ره) با مد نظر قرار گرفتن دستورات ارزشمند اسلام و آیات نورانی قرآن و احادیث و روایت ائمه معصومین و رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم رهبری توانسته است زمینه فراهم كند تا محرومین و نیازمندان خدمت رسانی واقعی را از نزدیك درك كند.

وی، برطرف كردن مشكل و دغدغه اشتقال، مسكن ازدواج و تحصیل و بهداشت را از اهداف كمیته امداد این شهرستان عنوان كرد.

یكهزارو 166خانوار در قالب دو هزارو 100نفر مددجو از خدمات كمیته امداد امام خمینی (ره) دلیجان بهره مند هستند.ك/3

ز.غ/8122/1744/

سرخط اخبار استان‌ها