سنندج - معاون صداي صدا و سيماي مركز كردستان گفت: در حال حاضر شبكه استاني صداي مركز كردستان بيش از 16 ساعت در روز برنامه پخش مي كند.

یحیی براتی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینكه در هر شبكه رادیویی برنامه های اجتماعی و فرهنگی بیشترین سهم برنامه سازی را به خود اختصاص می دهد اظهار كرد: تولید و تدوین برنامه ها در این بخش فعال است.

وی افزود: برنامه های شبكه استانی صدا در چهار موضوع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تهیه و تدوین می شود.

به گفته وی در بخش فرهنگی ویژ ه برنامه هایی در زمینه علم و فن آوری، معرفت اسلامی، در بخش اجتماعی برنامه های اطلاعات عمومی، ورزش و تفریحات سالم، در بخش سیاسی هم ویژه برنامه های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و تاریخی تهیه و پخش می شود.

براتی با اشاره به میانگین 27 درصدی مخاطبان رادیو در سطح كشور گفت: بر اساس نظرسنجی های انجام شده استان كردستان 34 درصد مخاطبان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: برنامه های صبحگاهی استانی بالاترین مخاطب را داراست و در حال حاضر 71 درصد مخاطبان را به خود اختصاص داده است.

معاون صدای مركز رادیو استان با بیان اینكه برنامه های عصرگاهی و روستایی در رده برنامه های اولویت دار قرار دارند می گوید: برنامه های عصر گاهی 59 درصد و برنامه روستایی 54 درصد در استان مخاطب دارد.

وی با اشاره به رویكرد بومی و محلی و نظرسنجی های انجام گرفته در پاییز امسال اظهار كرد: برنامه های مربوط به روستاییان، بیشترین شنونده را در میان برنامه های شبكه استانی به خود اختصاص داده است.

وی گفت: پیك سلامت با موضوع سلامت و خانواده، ئاسوی ژیان ، برنامه بیانی باش صبحگاهی با موضوع ورزش، عصرگاهی ئیواره باش و برنامه نور ایمان با موضوع معرفت و برنامه عصر جوانی ویژه جوانان از جمله این برنامه ها است كه پخش می شود.

براتی تصریح كرد: سه برنامه بیانی باش، ئیواره باش و ده نشینان بیشترین مخاطبان را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی برنامه های رادیو از زوایای مختلفی در محتوا، تكنیك ساختار و... بررسی می شود.

وی با اشاره به اعضا شورای ارزشیابی رادیو می گوید: كمیته ارزیابی برنامه های رادیو، متشكل از كارشناسان و صاحب نظران آشنا به رسانه و حرفه ای برنامه سازی است، شبكه استانی صدا در تهیه برنامه ها از ظرفیت های كارشناسی بهره جسته است.

وی استفاده از ظرفیت هایی مثل زبان محلی، پخش موسقی های محلی و نگاه ویژه به موضوعات و مسائل استانی را از عمده ترین دلایل آن عنوان كرد.

وی معتقد است: بمنظور ارتباط بهتر با مخاطبان شناخت مخاطب و آگاهی از نیازها و سلایق او باید ویژگی هایی مخاطبان را در برنامه سازی در نظر گرفت، شناخت دقیق از علایق مخاطبان، اطلاعاتی مورد نیاز و انتظارات آنها از رسانه به ما كمك می كند تا مخاطب خود را بهتر بشناسیم .

وی می افزاید: برخی برنامه های رادیو متناسب با مخاطب به چند گروه تقسیم می شوند، برخی برنامه ها كه مخاطبانشان عام است و برخی برنامه ها برای مخاطبان خاص مثل جوانان، زنان، خانواده، روستاییان، كودك و نوجوان و... تهیه و پخش می شود.

وی اظهار كرد: توجه به نیازهای هر گروه از مخاطبان، آگاهی بخشی، اطلاع رسانی به موقع و معتبر، همخوانی اطلاعات ارائه شده با نیاز روز مخاطب، احترام به مخاطب و داشتن صداقت با او، توجه به ویژگی های بومی و استانی، پرداختن به فرهنگ منطقه در راستای وفاق ملی، مشاركت مخاطب در برنامه ها، ساعات مناسب پخش هر برنامه، حضور رادیو در مخاطبان و... برای برقراری یك ارتباط موفق موثر است.

وی در ادامه شیوه ارائه پیام، انتخاب ساختار مناسب برای یك برنامه، توجه به ویژگی های زیبا شناسی، تنوع در بخش ها و آیتم ها، استفاده از عوامل مناسب، در نظر گرفتن سن مخاطب، انتخاب درست زمان پخش را از عناصر مهم برقراری ارتباط برشمرد.

وی با اشاره به اینكه متونی كه برای برنامه ها تهیه و تنظیم می شود، مبتنی بر منابع معتبر و با تكیه بر پشتوانه تحقیقی و پژوهشی است می افزاید: استفاده از آثار پژوهشی، بهره برداری از منابع دریافتی از مركز پژ وهش های اسلامی صدا و سیما مدنظر برنامه سازان است.

وی معتقد است: ایجاد نشاط میان مخاطبان از بعد سرگرمی و حصول نوعی نشاط و به جهت معنوی مخاطب را برای تداوم ارتباط با رسانه ترغیب می كند.

وی ادامه داد: در حالت اول با طراحی برنامه های شاد و پخش مسابقه و سرگرمی و استفاده از قالب های شنیداری جذاب و در حالت دوم با توجه به نیازهای روحی مخاطب و برنامه های مفید، تنوع برنامه ها، تمایز برنامه های شبكه استانی با سایر شبكه ها، اطلاع رسانی صحیح و اینكه مخاطب تا چه حد نیازهایش را در رسانه می بیند و به آن احساس تعلق می كند بستگی دارد و هر دو وجه باید مورد توجه قرار داد.

وی تاكید كرد: به منظور شناسایی و استفاده از عناصر زبان، موسیقی، ذائقه مخاطبان، آداب و سنن محلی، صداقت با مخاطب، احترام به مخاطب، پرهیز از موعظه و نصیحت، دوری از پخش برنامه های یكنواخت و كسل كننده، استفاده از قالب های جذاب رادیویی نظیر قطعات نمایشی كوتاه و شاد، مسابقه، طنز، نوآوری و خلاقیت در طراحی و پخش برنامه ها، توجه به تفریحات سالم و ورزش، پوشش رسانه ای جشن ها ی شاد نظیر اعیاد از راهكارهای مناسب در این زمینه است.

وی تصریح كرد: تعدد رسانه ها، سرعت و سهولت دسترسی به آنها از یك سو نوع زندگی امروز، تنوع طلبی مخاطبان از سوی دیگر سبب شده تا مخاطب هوشمند و آگاه، بهترین و مطمئن ترین راه دستیابی به اطلاعات و خواسته ها ی مورد نظر را برگزیند.

وی با اشاره به تفاوت انتظارات از مخاطبان امروز با دهه های گذشته اظهار كرد: مخاطب امروز مثل دهه های گذشته ساعات معینی از شبانه روز را برای گوش دادن به رادیو اختصاص نمی دهد، بلكه بر اساس نیاز و سلیقه شخصی رادیو گوش می كند .مخاطب، هر ایستگاه رادیویی را كه در سریع ترین زمان درست ترین اطلاعات كوتاه و جذاب ارائه كند انتخاب می كند.

وی می افزاید: افزون بر آن امروز مخاطب قدرت انتخاب بیشتری دارد همیشه شنونده یك رادیو نیست، مگر اینكه آن ایستگاه رادیویی تشخصی داشته باشد و مهمترین نیاز مخاطب را برآورده كند و نیز خودش را متعلق به آن شبكه بداند.

وی با اشاره به رشد و توسعه جوامع می افزاید: نیازها و سلایق انسان ها همواره در حال دگرگونی است لذا حركت از وضع موجود به وضع مطلوب یك حركت دائمی است، در هر سیستمی راضی شدن به وضع فعلی چندان مطلوب به نظر نمی رسد و سبب سكون، ایستایی و توقف تلاش ها می شود.

به گفته وی در رسانه ای چون رادیو باید برنامه ها را با شرایط روز هماهنگ و برنامه ریزی كرد.

وی با اشاره به تنوع مخاطبان و تنوع نیازهای آنها جلب رضایت كامل مخاطبان كاری بس دشوار است، در همین راستا بالا بردن میزان رضایت و افزایش مخاطبان از طرق مختلف چون جلب اعتماد آنها به رسانه با ارائه اطلاعات سودمند و معتبر، مشاركت دادن خود مخاطبان در برنامه ها، انگشت گذاشتن بر دغدغه های اصلی مخاطبان، معرفی و تبلیغ برنامه های رادیویی از طرق مختلف، استفاده از ظرفیت های كارشناسان استانی، بردن رادیو به میان مردم از طریق اجرای برنامه در جمع صمیمی مردم، برقراری ارتباط موثر میان مردم و مسئولان، توجه به آداب و سنن صحیح محلی، فرهنگ هنر و توانمندی های مردم منطقه و.. امكانپذیر است.

وی آگاهی از شرایط موجود جامعه و جمعیتی كه پیام برای آنها منتقل می شود از عوامل به روز كردن رسانه عنوان كرد.

به گفته وی در همین راستا؛ ارتباط مداوم با كارشناسان آگاه، توجه به رویداد ها و وقایع روز، بهره گیری از شخصیت های تاثیر گذار منطقه، بهره مندی از دیدگاه های اتاق های فكر، كسب اطلاع از نظرات مردمی، كسب اطلاع از برنامه ریزی ها و تصمیمات استانی، توجه به پشتوانه تحقیق و پژوهش در برنامه ها و جذب جوانان و هنرمندان متعهد و بومی حائز اهمیت است.

به گفته معاون صدای مركزی كردستان؛ امروز رادیو با تحول و نوآوری و رو آوردن به برنامه های كوتاه و جذاب قدرت خود را در بین رسانه ها و مردم حفظ كرده است.

وی در ادامه از پخش سه برنامه ویژه در نوروز 91، هدیه بهاری و برنامه بهارانه از شبكه محلی استانی خبر داد .

وی با اشاره به برنامه های ویژه نوروز ارتباط با كمیته های ستاد تسهیلات نوروزی، گفتگو با مسافران نوروزی، معرفی جاذبه های استان، پخش آهنگ های محلی، گزارش، مسابقه، پخش نمایش 14 قسمتی با رویكرد طنز و سرگرمی، معرفی آداب و رسوم استان در راستای تقویت وفاق ملی و...از برنامه های ویژه نوروز عنوان كرد.ك/4

7352/533

سرخط اخبار استان‌ها