مديركل كتابخانه هاي عمومي استان كردستان با اشاره به نقش حساس كتابخانه هاي عمومي در آباداني كشو گفت: كتابخانه ها از اركان اصلي رسيدن به توسعه و پيشرفت هستند.

به گزارش ایرنا، عطاءالله رستگار روز شنبه در كارگاه آموزشی یك روزه تهیه و تدوین برنامه راهبردی كتابخانه های عمومی با اشاره به نقش مهم برنامه ریزی در نیل به اهداف تعیین شده، گفت: انجام برنامه ریزی های اصولی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده امری ضروری است.

وی با اشاره به نقش حساس كتابخانه های عمومی در توسعه افزود: كتابخانه های عمومی از اركان اساسی نیل به توسعه هستند بنابراین باید در اجرای برنامه های خود بسیار خوب و موثر عمل كنند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه نهاد كتابخانه های عمومی كشور به منظور نهادینه كردن فرهنگ كتاب و كتابخوانی در میان اقشار مختلف جامعه برنامه ریزی های اصولی صورت داده و بر این اساس در حال حركت به سمت جلو است.

رستگار با اشاره به نقش مهم مسئولان كتابخانه ها در تهیه و تدوین برنامه های راهبردی خاطرنشان كرد: مسئولان كتابخانه های عمومی شهرستان ها باید در چارچوب اهداف نهاد به منظور توسعه و اثرگذاری بیشتر بر جامعه گام بردارند.

گفتنی است در این كارگاه آموزشی توسط شیوا یاری كارشناس برنامه ریزی كتابخانه های عمومی كرمانشاه اصول تهیه و تدوین برنامه راهبردی به شركت كنندگان آموزش داده شد.ك/2

7348/533

سرخط اخبار استان‌ها