دزفول - گرد وغبارشديد همراه با وزش باد با سرعت 40 كيلومتر در ساعت شنبه دزفول و ديگر شهرهاي شمالي خوزستان را فرا گرفت و مشكلات زيست محيطي فراواني براي ساكنان اين مناطق ايجاد كرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا هوای غبار آلود در اندیمشك، شوش ، دزفول و گتوند موجب شده تا برخی مردم این شهرستان ها برای امور روزمره از ماسك استفاده كنندگان ضمن اینكه مشكلات زیادی برای بیماران قلبی و ریوی و نیز كودكان به دنبال داشته است.

مسوول اداره هواشناسی صفی آباد دزفول گفت: در پی پدیده گرد و غبار منطقه نیز شاهد وزش باد با سرعت 40 كیلومتر در ساعت بوده ضمن اینكه به دلیل این پدیده شعاع دید در منطقه كاهش یافته و به كمتر از یكهزار متر رسیده است.

'علی كرمی' ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، دمای كنونی هوای دزفول را 19 درجه سانتی گراد اعلام كرد و گفت: در مقایسه با دیروز در همین زمان دو درجه كاهش دما داشته ایم.

كرمی حداقل و حداكثر دمای هوای دزفول در 24 ساعت گذشته را 11 درجه و 23 درجه سانتی گراد اعلام كرد و افزود: میزان رطوبت هوا نیز 34 درصد می باشد.

وی پیش بینی كرد این سیستم جوی تا اواخر وقت امروز از منطقه خارج شود.

/7278/538/ 640