تهران- كتاب 'مشاركت همگاني در مديريت جهاني' كه مجموعه سخنراني ها و مصاحبه رييس جمهور در شصت و ششمين مجمع عمومي سازمان ملل مي باشد به همت مركز پژوهش ، سنجش و اسناد رياست جمهوري منتشر شد .

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،این كتاب با آسیب شناسی دقیق اوضاع كنونی جهان و ارائه راهكارهایی هوشمندانه بار دیگر حضور تاثیر گذار رییس جمهوری اسلامی ایران را در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نمایش می گذارد .

در لا به لای اوراق پربار این اثر می توان طنین رهایی بخشی كه با تاكید بر ارزش های غنی و متعالی انسانی همچون عدالت، معنویت ، مهرورزی ، تعالی جویی ، صلح ، امنیت ، سعادت و ... به گوش جان می رسد ، شنید و گفتمان نوینی را در مناسبات بین المللی ملاحظه و دریافت كرد.

پیگیری این ایده بنیادی ، دستاوردهای سترگی را برای سیاست بین المللی به همراه خواهد داشت كه از آن جمله می توان به تحقق عدالت ، نفی اصالت قدرت و ثروت در مناسبات بین المللی ، تقویت مشتركات انسانی به عنوان زیربنای صلح و امنیت پایدار بین المللی، جلوگیری از یك جانبه گرایی، آسیب شناسی دقیق اوضاع جهان امروزی، استفاده از ساز و كارهای نظامی و ... اشاره كرد.

مشاركت همگانی در مدیریت جهانی می تواند پایان بخش مناسبات ناعادلانه جهانی و سرآغاز بر تحقق آرمان های بزرگ بشری باشد .

این مجموعه 176 صفحه ای همراه با تعدادی از تصاویر مربوط به این سفر ، در زمستان 1390 توسط مركز پژوهش ، سنجش و اسناد ریاست جمهوری تدوین و منتشر شده است

سیام / 1723*1580

سرخط اخبار سیاست