ايلام- معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري ايلام گفت: بيش از دو ميليون شاخه گل هاي مختلف از ابتداي سال جاري تاكنون در اين استان توليد شده است.

'عبدالسلام پیری' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ارزش اقتصادی این میزان گل تولید شده بیش از یك میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

وی بخش اعظم گل های تولیدی این استان را گل نرگس عنوان كرد و ادامه داد: این گل پیازدار، از تیره نرگس با گل سفید و جام فرعی زرد بوده و قسمت مورد استفاده آن پیاز و گل است.

وی ادامه داد: گیاه نرگس دارای آلكالویید متنوعی است كه خواص ضد توموری و ضد ویروسی دارد از مواد موثر موجود در این گیاه برای تهیه داروهای ضد آلزایمر استفاده می شود.

معاون منابع طبیعی ایلام خاطر نشان ساخت: در استان ایلام از محل طرح توسعه گیاهان دارویی طرح صیانت از جنگل های زاگرس در سال 90 حدود 220 هكتار به كشت و توسعه گیاهان دارویی اختصاص یافته كه از این مقدار 72 هكتار آن توسعه گل نرگس بوده است.

پیری گفت:علاوه بر تحقق سیاست های سازمانی، حفظ آب و خاك و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی، در اشتغال زایی و كمك به اقتصاد بهره برداران بسیار موثر بوده است.

بیش از 330 گونه گیاه دارویی و صنعتی در استان ایلام وجود دارد. ك/3

7177/540

سرخط اخبار استان‌ها