بيرجند - مديركل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي گفت: برپايي نشست هاي مشترك بين سه دستگاه ميراث فرهنگي، اوقاف و امور خيريه و نيز بنياد مستضعفان استان براي رفع مشكلات صنعت گردشگري استان ضروري است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی،'محمدرضا رضایی' روز شنبه در نشست خبری تشریح برنامه های نوروزی استان افزود: هر چند تاكنون تعاملی خوبی بین سه دستگاه وجود داشته است، اما برای رفع پاره ای مسایل كه فصل مشترك بین سه دستگاه است، تشكیل چنین جلسه ای ضروری می باشد.

وی گفت: غالب گردشگران زمانی كه وارد مكان تاریخی یا فرهنگی می شوند، به مالكیت آن مكان كمتر توجه می كنند و بیشتر نوك انتقادات خود را، متوجه میراث فرهنگی می كنند.

رضایی افزود: این در حالیست كه در عمل و به لحاظ قانونی، هیچ گونه مدیریتی بر روی این اماكن نداریم كه 'مدرسه شوكتیه بیرجند' از جمله این اماكن است.

وی با بیان اینكه متولی حفظ میراث فرهنگی استان ما هستیم، گفت: اما در عمل گاه تنها به ثبت شماره میراث فرهنگی بسنده می كنیم، زیرا اداره آن اماكن در اختیار دستگاه های دیگر است.666/665

سرخط اخبار استان‌ها