تهران - يك بشكه نفت خام صادراتي ايران در روز چهاردهم مارس 2012 ( 24 اسفند ) بالاترين قيمت خود در سال جاري را تجربه كرد و 124 دلار و شش سنت برآورد شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، بالاترین قیمت یك بشكه نفت خام سبك صادراتی ایران در روز مذكور به مقصد آسیا و 126 دلار و 16 سنت بود و پایین ترین قیمت آن به مقصد مدیترانه و 122 دلار و 61 سنت بود.

بالاترین قیمت یك بشكه نفت خام سنگین صادراتی ایران در روز چهاردهم مارس 2012 به مقصد آسیا و 124 دلار و 64 سنت و پایین ترین قیمت آن به مقصد مدیترانه و 121 دلار و 21 سنت بود.

براساس اطلاعات دریافتی از پایگاه امور بین الملل شركت ملی نفت ایران ، میانگین قیمت تقریبی یك بشكه نفت خام صادراتی ایران از ابتدای ماه مارس 2012 تا روز چهاردهم این ماه (11 اسفند تا 24 اسفند) 122 دلار و 57 سنت بوده است.

میانگین بالاترین قیمت یك بشكه نفت خام سبك صادراتی ایران در دوره مذكور به مقصد آسیا و 124 دلار و 47 سنت و میانگین پایین ترین قیمت آن به مقصد مدیترانه و 121 دلارو 41 سنت بود.

میانگین بالاترین قیمت تقریبی یك بشكه نفت خام سنگین صادراتی ایران در دوره مذكور به مقصد آسیا و 122 دلار و 95 سنت و میانگین پایین ترین قیمت آن به مقصد مدیترانه و 120 دلار و یك سنت بود.

قیمت هر بشكه نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت در بازار نایمكس نیویورك در روز چهاردهم مارس 2012 برای تحویل در ماه آوریل با 2/1 درصد كاهش به 105 دلار و 43 سنت رسید.

بهای هر بشكه نفت خام برنت دریای شمال نیز در بازار آیس لندن با 99/0 درصد كاهش در سطح 124 دلارو 97 سنت تثبیت شد.

بالارفتن ارزش دلار و افزایش ذخیره سازی نفت خام امریكا موجب كاهش بهای نفت در بازارهای جهانی در روز چهاردهم مارس 2012 شد.

همچنین در روز مذكور قیمت هر تن بنزین سوپربدون سرب در بازار خلیج فارس یك هزار و 168 دلار و 22 سنت ، بازار مدیترانه یك هزار و 145 دلار و 50 سنت ، بازار شمال اروپا یك هزار و 128 دلار، بازار امریكا یك هزار و 191 دلار و 20 سنت ، بازار ژاپن یك هزار و 209 دلار و 25 سنت و بازار سنگاپور یك هزار و 190 دلار و 33 سنت بود.

اقتصام**1561

سرخط اخبار اقتصاد