۲۷ اسفند ۱۳۹۰،‏ ۱۳:۰۵
کد خبر: 80043765
T T
۰ نفر

شهرري - آنگاه كه در پگاه نخستين بامداد از نخستين روز سال نونقاب شب از پرده آسمان افتد و خورشيد درخشان رخساره دلرباي خود را برگيتي و باشندگان آن مي نمايد، نوروز نيز آغاز مي شود.

گلان نوشگفته آذین بخش چمن زارها و مرغزارهاست و غنچه های به ناز آرمیده در پرنیان سبز نو برگ ها بانگ و ترانه مرغان به بزم رفته در اوج آبی آسمان، نرم نرمك دیده می گشایند، نوروز روز نوروز تازگی و طراوت روز تولد دوباره گیتی آغاز می شود.

عید نوروز به عنوان یكی از بزرگترین و مهیج ترین مظاهر حیات اجتماعی از روز نخست فروردین روز نو سال جدید آغاز می شود و كهنگی سال قبل كه با خستگی و تكرار كارها و روزها همراه بوده با نوروز به روز نو و سال جدید كه طراوت طبیعت آن را ترو تازه ساخته تبدیل می شود.

در لغتنامه تاج العروس درباره عید آورده است: عید زمانی است كه در آن شادی یا اندوه ها باز می گردد و تكرار می شود.

در فرهنگ معین در این باره آمده است: عید روز مباركی است كه در آن مردم جشن گیرند و شادی می كنند و در این روز به همدیگر عیدی می دهند.

سنت های نوروزی نظافت و خانه تكانی، غسل عید، نماز عید، پوشیدن لباس تمیز، پهن كردن سفره هفت سین، دعا، قرائت قرآن، هدیه دادن، دید و بازدید و زیارت اهل قبور از جمله سنت های نوروزی است.

نوروز درپای سفره هفت سین كه اجزای آن همگی راز آلود و زیبایند آغاز می شود.

هفت سین سنت زیبایی است كه خانواده را ملزم می سازد در لحظه تحویل سال در كنار یكدیگر قرار گیرند.

687/

سرخط اخبار فرهنگ