پاريس - ثبت نام از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري فرانسه با پايان يافتن مهلت قانوني ارائه مدارك ثبت نام به شوراي قانون اساسي كشور پايان يافت.

به گزارش روز شنبه ایرنا ، نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تا 16 مارس مهلت داشتند تا مدارك مورد نیاز خود را برای ثبت نام در رقابت های انتخاباتی به همراه 500 تاییدیه از سوی شهرداران و نمایندگان مجلس را تحویل شورای قانون اساسی كشور دهند.

تاكنون نامزدی 10 تن از علاقمندان به شركت در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه قطعی شده است.

این درحالی است كه نامزدهای ریاست جمهوری از ماهها پیش تبلیغات انتخاباتی غیر رسمی خود را آغاز كرده و به انتقاد از برنامه های یكدیگر می پردازند.

' دومینیك دو ویلپن ' نخست وزیر اسبق فرانسه نتوانست در مهلت قانونی به 500 تاییدیه شهرداران و نمایندگان مجلس دست پیدا كند.

' ژان لوئی دوبره '، رییس شورای قانون اساسی فرانسه كه نظارت بر ثبت نام و بررسی فرم های نامزدها را برعهده دارد ، گفت : تاكنون مدارك 9 نامزد تكمیل شده و تا 20 ماه مارس اسامی نهایی این نامزدهای اعلام خواهد شد .

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در برخی از سرزمین های ماورالبحار به دلیل یك ساعت اختلاف در زمان یك روز زودتر از موعد مقرر برگزار خواهد شد .

براساس قوانین انتخاباتی فرانسه نامزدهای نهایی حق دارند به طور رسمی تبلیغات خود را از 9 آوریل به مدت دوهفته آغاز كنند.

تبلیغات نامزدها از 48 ساعت زمان مانده به برگزاری انتخابات نیز ممنوع می شود.

براساس قانون فرانسه دو نامزدی كه بیشترین آرا را در مرحله اول كسب كنند به مرحله دوم كه دور بعد برگزار می شود راه می یابند.

مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 22 آوریل و مرحله دوم آن نیز ششم ماه مه سالجاری میلادی برگزار می شود.

اروپام /2092**1495** 1514

سرخط اخبار جهان