گرگان - سومين جشنواره استاني نمايشنامه‌خواني و اتودهاي نمايشي عصر ديروز با معرفي نفرات برتر در بخش‌هاي مختلف در گرگان مركز استان گلستان به كار خود پايان داد.

به گزارش ایرنا دبیر این جشنواره روز شنبه گفت: در این جشنواره شاهد حضور پرشور هنرمندان، خصوصاً جوانان بودیم و گروه‌های نمایشی از سراسر استان گلستان بیش از 50 اثر نمایشی را به دبیرخانه این جشنواره ارسال كرده بودند و آثار منتخب بخش مسابقه طی سه روز در محل مجتمع فرهنگی، سینمایی بهمن گرگان با یكدیگر به رقابت پرداختند.

'مسعود طاهری' در ادامه افزود: هیئت داوران سومین جشنواره استانی نمایشنامه ‌خوانی و اتودهای نمایشی متشكل از 'سید مهدی عابدینی، محمدرضا غفاری، نیما بیگلریان' بودند.

نفرات برتر سومین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی و اتودهای نمایشی نیز به این شرح معرفی شدند:

جوایز بخش اتود:

1- جایزه بروشور

نمایش برای 'نمایش سوسك' و من' خانم آرتمیس هاشمی

2- بازیگری:

جایزه سوم مجید انوری - برای نمایش 'تشك پنبه همایونی ما را ...'

جایزه دوم رضا وحیدی فر برای نمایش 'تشك پنبه همایونی ما را ...' و زیبا عیسی زئی برای نمایش 'بمب‌گذار'

جایزه اول بهزاد گرگیج برای نمایش 'بمب‌گذار'

3- كارگردانی:

جایزه ویژه جشنواره كارگردان نمایش 'بمب گذار' به محمد میرعرب رضی

4- ایده برتر:

جایزه ویژه مجید انوری برای نمایش 'پنبه تشك همایونی ...'

5- جایزه ویژه پیشكسوت:

سیما تنهایی شبستری نمایش 'سوسك و من'

6- جایزه ویژه نوجوان:

زهرا تبرسایی نمایش 'آوای سفید'

در بخش نمایشنامه‌خوانی:

1- جایزه بروشور:

رضا پورتراب زاده برای نمایش 'پینوكیا'

2- جایزه توضیح‌خوانی برتر:

سید حسن حسین نژاد برای نمایش 'پینوكیا'

3- جایزه بخش نمایشنامه نویسی:

سوم - نفیسه محمدی برای نمایشنامه 'آدم‌ها و فرشته‌ها'

دوم - سیدعلی فحر حسینی برای نمایشنامه 'مسیر آب‌های زیرزمینی'

اول - انتخابی نداشت

4- جایزه بخش كارگردانی:

سوم - سیدمحمد مهدی صمدی برای نمایش 'مزنه عشق'

دوم - مسلم اسماعیلی برای نمایش 'كمدی اكتشافات'

اول - صالح خواجه برای نمایش 'پینوكیا'

5- جایزه بخش نقش‌خوانان زن:

لوح تقدیر - محدثه شیرعلی برای نمایش 'نقل زنان سنگی'

سوم - آذین نظری برای نمایش 'سه جلد' - سمیرا سرچاهی برای نمایش 'آخرین بازی '

دوم - شیرین بوستانی برای نمایش 'شعر بی پایان فاخته' - مریم رحیمیان برای نمایش 'نقل زنان سنگی'

اول- مهرنوش پور موسوی برای نمایش 'پینوكیا'

6- جایزه بخش نقش‌خوان مرد:

لوح ویژه پیشكسوت - حسین فدایی برای نمایش 'آب‌های زیرزمینی'

سوم - فرزاد شیخ نظری برای نمایش 'آخرین بازی' - علی اسماعیل زاده برای نمایش 'آخرین بازی'

دوم - مسلم اسماعیلی برای نمایش 'كمدی اكتشافات' - احسان عباسی برای نمایش 'كمدی اكتشافات'

اول - مهدی كاویان برای نمایش 'پینوكیا'

7- حمایت حوزه هنری از چهار اثر ذیل برای تولید در سال 91:

الف: نمایش 'خط سرخ' به كارگردانی سعید قاضی نژاد

ب: نمایش 'مسیر آب‌های زیرزمینی' به كارگردانی سید علی فخر حسینی

ج: نمایش 'مزنه عشق' به كارگردانی سید محمدمهدی صمدی

د: نمایش 'معبر سفید' به كارگردانی علی ملك

601

سرخط اخبار استان‌ها