در اولين روز اجراي طرح يكطرفه نمودن خيابانهاي مركزي شهر يزد ويژه طرح نوروزي، خيابانهاي يزد قفل شدو باعث اعتراض شديد مردمي گرديد واين در حاليست كه بيش از 95 درصد خودروها پلاك يزد است.

سرخط اخبار استان‌ها