تهران - 'ناصر سراج' قاضي پرونده فساد بزرگ مالي با پايان يافتن سومين جلسه دادگاه، زمان برگزاري جلسه بعدي دادگاه را هشتم فروردين ماه 91اعلام كرد .

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، سومین جلسه دادگاه با حضور 18 متهم این پرونده، وكلای آنان و نیز خبرنگاران بصورت علنی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

در جلسه امروز دادگاه، كیفرخواست دو تن از متهمان به نام های 'س.ك' و 'س.م' قرائت شد و متهمان و وكلای آنان به ارائه دفاعیات خود پرداختند.

اجتمام **9140**1572

سرخط اخبار جامعه