پاريس - يك فعال اقتصادي ترك با انتقاد از تحريم هاي يكجانبه چند كشور غربي عليه برخي كشورها از جمله ايران، گفت: تجربه نشان داده كه ايران داراي توانمندي هاي ضدتحريمي در عرصه هاي مختلف است و بايد به گزينه مذاكره براي حل مسائل و اختلاف نظرها روي آورد.

'رونا یرچالی' شركت كننده در سومین اجلاس 'شورای فدراسیون بین المللی اتاق های بازرگانی' در پاریس، روز شنبه در مصاحبه با ایرنا افزود: بررسی ها نشان می دهد، تحریم های چندساله به علت اینكه ایران توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی قوی دارد، تاثیرگذاری چندانی نداشته است.

وی ایران را یك كشور توانمند اقتصادی در منطقه و جهان خواند و افزود: شواهد و نشانه ها بیانگر آن است كه تحریم ها برای انجام فعالیت های اقتصادی روزمره و عادی ایران، مشكلی جدی ایجاد نكرده و بهتر است، كشورها با دیپلماسی و مذاكره برای حل مسایل اقدام كنند.

این فعال اقتصادی بخش خصوصی در تركیه ابراز امیدوار كرد تا برخی مسایل منطقه ای با گفت وگو حل و زمینه همكاری های همه جانبه منطقه ای كشورها فراهم شود.

عضو شورای فدراسیون اتاق های بازرگانی بین المللی افزود: برای اینكه كشورهای منطقه از جمله ایران و تركیه بتوانند فعالیت های اقتصادی متوازن و عادی خود جهت دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر را انجام دهند، باید اوضاع منطقه ای بیش از پیش آرام تر باشد و تنش ها از منطقه رخت بربندد.

وی تحریم ها را زمینه ساز مشكلات برای مبادلات بازرگانی آزاد میان كشورهای منطقه و جهان خواند و افزود: تحریم ها اصولا با سیاست ارتباط پیدا كرده و بازرگانی بین المللی كه بر پایه فعالیت های اقتصادی بر مبنای بازار آزاد بویژه بخش های خصوصی ارتباط پیدا می كند، بارویكردهای تحریمی همخوانی لازم را ندارد.

وی همچنین با توصیف جمهوری اسلامی و تركیه به عنوان دو كشورتاریخی و دوست، اظهار داشت: سابقه روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دو كشور چند ساله نیست، بلكه ایران و تركیه به عنوان دو قدرت مهم منطقه ای، صدها سال است كه در تمامی زمینه ها با هم ارتباط دارند.

اجلاس شورای فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان در پاریس با حضور 37 عضو منتخب، مسایل اقتصادی كشورهای عضو و جهان و همچنین یافتن راهكارهای مناسب تسهیل در تجارت و بازرگانی بین المللی را بررسی كرد.

فدراسیون اتاق های بازرگانی بین المللی از دو هزار عضو اعم از كشورها، اعضای منطقه ای و نمایندگان بخش های خصوصی كشورها تشكیل شده و ایران از اعضای رسمی 37 گانه این شورا است.

محمد نهاوندیان از جمهوری اسلامی در اجلاس رسمی و حاشیه ای این نشست حضور یافت.

اروپام **1495**1516

سرخط اخبار اقتصاد