گرگان - معاون سياسي امنيتي استاندار گلستان از تلاش و فعاليت‌هاي اداره كل پزشكي قانوني استان در راستاي ترويج و توسعه فرهنگ نماز تقدير كرد.

به گزارش ایرنا در این خصوص 'علیرضا جمشیدی'با ارسال تقدیر نامه ای از تلاش و برنامه ریزی های مدیر كل پزشكی قانونی در سال 1389 در راستای ترویج وتوسعه فرهنگ نورانی نماز تقدیر و تشكر نمود.

601

سرخط اخبار استان‌ها