شهر ري - مرحله دوم طرح توزيع يك وعده غذاي گرم در روستا مهدها در اسفند ماه سال جاري از سوي شبكه بهداشت و درمان شهرستان ري انجام شد.

كارشناس روابط عمومی شبكه بهداشت و درمان شهرستان ری روز شنبه به ایرنا گفت: این طرح از آبان ماه سالجاری و به منظور بررسی تاثیر استفاده از غذای سالم در رشد كودكان و در روستامهد حسن آباد به اجرا درآمد.

سعیده شریفی افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده قد و وزن 65 كودك زیر شش سال تحت پوشش روستا مهد اندازه گیری و سپس ضمن برگزاری كلاس های آموزشی برای اولیاء كودكان مذكور و مربیان مهد درخصوص تغذیه سالم و لزوم استفاده از آن در كودكان، یك وعده غذای گرم از آبان ماه تا اسفند ماه دراختیار كودكان قرار گرفت .

وی تصریح كرد: در اسفند ماه مجددا قد و وزن كودكان اندازه گیری و پس از رسم نمودار رشد آنان، میزان تاثیر استفاده از یك وعده غذای سالم در روند رشد مورد بررسی قرار می گیرد.

شریفی از دیگر برنامه های شبكه بهداشت و درمان شهرستان ری را در حاشیه اجرای این طرح ، برگزاری كلاس های آموزشی برای مربیان مهد و والدین كودكان ذكر كرد.

وی بیان داشت: در پایان این طرح، كلاس آموزشی نیز توسط كارشناس تغذیه شبكه به زبان ساده در خصوص مواد غذایی برای كودكان برگزار شد.

1417/688

سرخط اخبار جامعه