شهرري - دو ورزشكار جانباز از اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستانهاي استان تهران مقام اول و سوم مسابقات دووميداني جانبازان كشور را در چابهار كسب كردند.

به گزارش ایرنا، در این رقابتها جانباز 'ناصر صالحی اشرف' از تیم این اداره كل در كلاس متوسط در دو 100 متر مقام اول را كسب كرد.

جانباز 'ایرج نصیری' از تیم اداره كل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران نیز در كلاس خفیف، مقام سوم كشوری در دو 800 متر را از آن خود كرد.

687/

سرخط اخبار ورزش