بوشهر- مديركل دفتر پيش دبستاني وزارت آموزش و پرورش گفت: رشد كمي و كيفي و يكپارچه سازي مراكز پيش دبستاني از جمله مهمترين برنامه هاي اين دفتر است.

فضل الله رفیع بخش، شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی در بوشهر افزود: وزارت آموزش و پرورش براساس مصوبات مجلس و شورای عالی آموزش و پرورش ملزم و مكلف است كه دوره پیش دبستانی را تحت اختیار خود داشته باشد به همین خاطر با اجرای برنامه یكپارچه سازی تسلط به این دوره بیشتر می شود.

وی اضافه كرد: همچنین حاكمیت رویكرد قرآنی بر مراكز پیش دبستانی كه مهمترین دوره زندگی انسان است از جمله دیگر برنامه های مهم دفتر پیش دبستانی است.

رفیع بخش بیان كرد: با توجه به اینكه در این مقطع زمانی ، فطرت انسان ها شكوفا می شود به همین خاطر توسعه فعالیت های قرآنی در مراكز پیش دبستانی از ضروریاتی است كه مورد توجه قرار گرفته و سعی كردیم كودكان را به فراگیری بخش های مختلف قرآنی سوق دهیم.

وی اظهارداشت: برای جاری شدن قرآن در صحنه زندگی باید امور قرآنی را نیز یكپارچه كنیم و بتوانیم كودكان را با كتاب آسمانی قرآن مانوس كنیم.

رفیع بخش با اشاره به روزغنچه كه به ابتكار دفتر پیش دبستانی برگزار شده است گفت: در پنج اردیبهشت سال آینده سالروز تاسیس دفتر پیش دبستانی ، جشنواره بزرگ بازی های بومی و محلی را برگزار می كنیم.

وی با تاكید براینكه رویكرد اداره مراكز پیش دبستانی دركشورغیردولتی است افزود: هم اینك بیش از 460هزار نوآموز ثبت شده در كشور داریم كه مسوولیت آموزش آنان برعهده 25هزار مربی است.ك/3

629/539 /679