تهران - نماينده دادستان تهران با بيان اينكه ارتباط 'س. ك' با متهم اصلي پرونده بيش از همه بوده است، گفت: ال سي هاي گشايش يافته از سوي اين فرد بدون پشتيباني مالي و بطور صوري وارد چرخه بانكي كشور شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، فراهانی كه در سومین جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در پاسخ به اظهارات وكیل مدافع 'س. ك' یكی از 32 متهم پرونده فساد بزرگ مالی و رییس سابق بانك ملی شعبه كیش سخن می گفت، افزود: 'س.ك' در ارتباط با متهم اصلی پرونده، كاسه داغ تر از آش بوده است.

نماینده دادستان تهران گفت: ضمن احترام به شخصیت وكیل مدافع، اظهارات وی مانند این است كه الان ساعت 10 صبح باشد و وی انكار كند و بگوید شب است.

وی با بیان این كه وكیل مدافع 'س.ك' در مقابل نص صریح قانون، اجتهاد می كند، افزود: در عین حال كه وكلای مدافع با موكلان خود قراردادی بسته اند اما نباید به هر جهت خود را ملتزم به آن قرارداد كنند.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: وكلای مدافع نباید شئون علمی خود را زیر سووال ببرند زیرا پرونده پر از دلیل و مدرك است.

فراهانی در حالی كه اظهاراتش با اعتراض وكلای مدافع به ویژه وكیل مدافع 'س.ك' مواجه شده بود، ادامه داد: در پرونده آقای 'س.ك' حدود 10 نفر از قضات دادسرا كه اغلب كارشناسی ارشد یا دكترا داشتند با هم مشورت كرده اند.

فراهانی با بیان این كه ال سی نوعی اسناد مالی و تجاری است، گفت: ال سی های گشایش یافته از سوی آقای 'س.ك' بدون پشتیبانی مالی و به طور صوری وارد چرخه بانكی كشور شده است.

نماینده دادستان همچنین در پاسخ به این اظهارنظر وكیل مدافع 'س.ك' مبنی بر این كه موكلش در این پرونده رشوه دریافت نكرده است، گفت: آیا دریافت 5/2 میلیارد تومان رشوه از سوی موكل وی رشوه محسوب نمی شود؟

وی همچنین در رابطه با بحث اتهام افساد فی الارض آقای 'س.ك' گفت: گفته شد ماده 4 قانون تشدید مجازات اخلالگران اقتصادی هیچ اشاره ای ندارد مبنی بر این كه موكل قصد اضرار به نظام داشته باشد؛ همین كه افساد فی الارض محقق شود كفایت می كند و نیازی نیست كه قصد اضرار به نظام از سوی متهم وجود داشته باشد.

نماینده دادستان تهران همچنین در رابطه با ادعای وكیل مدافع 'س.ك' مبنی بر اینكه در كیفرخواست آمده است كه موكلش ضدیت با نظام و مردم داشته است، گفت: این ادعا درست نیست چرا كه در كیفرخواست اشاره شده كه این عمل موكل با علم به موثر بودن به اضرار نظام و مردم صورت گرفته است.

وی همچنین در رابطه با ادعای وكیل مدافع مبنی بر قانونی بودن ال سی ها گفت: گزارش های متعددی از بانك صادرات و سایر نهادهای ذیصلاح صراحتا كلمه صوری و جعلی را در رابطه با گشایش ال سی ها آورده است.

وی افزود: همچنین خود متهم اقرار دارد كه بدون مجوز اینها را صادر كرده در حالی كه نخستین مساله در صدور اسناد اعتباری مجوز است.

نماینده دادستان ادامه داد: البته تاكنون آقای وكیل و موكلش به نظرات هیات كارشناسی اعتراض نكرده اند.

فراهانی همچنین در پاسخ به این ادعای وكیل مبنی بر این كه هیات كارشناسی اعلام كرده 33 فقره ال سی صادر شده، قانونی است، گفت: در كیفرخواست آمده است كه 33 فقره ال سی ثبت شده است یعنی ظاهر امر درست بوده اما آیا باطن كار نیز درست بوده است؟

نماینده دادستان همچنین در پاسخ به ادعای دیگر وكیل مدافع 'س.ك' مبنی بر اینكه موكلش تحت فشار این كارها را انجام داده است، اظهار داشت: این امر تاحدودی درست است و در بخشی از كار آقای 'م.ا' متهم اصلی پرونده به آقای 'س.ك' گفته است كه اگر به صدور ال سی ها ادامه ندهید نمی توانم آنها را تسویه كنم و خودت دچار مشكل می شوی.

وی افزود: همچنین آقای 'ع.ر' مدیرعامل گروه ملی فولاد ادعا دارد كه ارتباط آقای 'س.ك' با متهم اصلی پرونده بیش از آنها بوده است به طوری كه آقای 'س.ك' به پرسنل گروه ملی فشار می آورد تا زودتر فاكتورها را برسانند و تهدید می كرد كه در غیر این صورت از متهم اصلی می خواهد آنها را اخراج كند.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران بر اساس كیفرخواست صادر شده، اتهامات 'س. م' رییس سابق بانك ملی شعبه كیش و یكی از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی را 'افساد فی الارض و دریافت رشوه' بیان كرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سومین جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج و با حضور وكلای متهمان و نماینده دادستان در حال برگزاری است.

در جلسه امروز دادگاه ، 18 متهم (16 مرد و دو زن) حضور دارند.

اجتمام**9134 **9140**1572

سرخط اخبار جامعه