اراك - مربي تيم ملي دوچرخه سواري گفت: برگزاري مسابقات و ليگ هاي مختلف در افزايش توانمندي و تجربه ورزشكاران ضروري است.

'سعید امجدی' روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: برای افتخارآفرینی بیشتر ورزشكاران ایرانی در مسابقات خارجی و بین المللی باید مسابقات داخلی به صورت منظم و با برنامه ریزی دقیق برگزار شود.

وی ادامه داد: ورزشكاران كشور باید در استان های مختلف به تمرین و مسابقه پرداخته تا با آب و هوا و سایر شرایط آشنا شوند.

مربی تیم ملی دوچرخه سواری بیان كرد: آشنایی ورزشكاران با شرایط مختلف آب و هوایی موجب می شود آنان در مسابقات خارجی و آسیایی دچار افت آمادگی جسمی و اضطراب نشوند.

امجدی اضافه كرد: تمرین های دوچرخه سواران از سال آینده با قوت و قدرت آغاز خواهد شد كه امیدواریم نتایج بهتری را در عرصه های بین المللی كسب كنیم.

517/507/ 684