بجنورد - المپياد ورزشي دانش آموزان دختر استان خراسان شمالي به ميزباني شيروان شنبه به كار خود پايان داد.

به گزارش ایرنا در این المپیاد ورزشی، 650 دانش آموز دختر سه مقطع تحصیلی از شهرستانهای بجنورد، شیروان، فاروج، گرمه، جاجرم، مانه و سملقانن و اسفراین در رشته های بسكتبال، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی، بدمینتون و هندبال در چهار روز به رقابت پرداختند.

رقابتهای المپیاد ورزشی دانش آموزان دختر استان در مجموعه های ورزشی 13 آبان، شهید كیوان و سالنهای ' ایثار' شیروان برگزار و نتیجه آن به شرح ذیل حاصل شد.

در رشته آمادگی جسمانی

مقطع راهنمایی شهرستانهای بجنورد، اسفراین و شیروان به ترتیب مقام های اول تا سوم را كسب كردند.

مقطع متوسطه، شیروان اول، اسفراین دوم و مانه سملقان مقام سومی این رشته ورزشی را از آن خود كردند.

در رشته بدمینتون

مقطع راهنمایی شهرستانهای شیروان و اسفراین به ترتیب اول و دوم و جاجرم سومی شد.

مقطع متوسطه شهرستان اسفراین اول، جاجرم دوم و بجنورد سوم شدند.

در رشته بسكتبال

مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد اول و اسفراین و شیروان به ترتیب مقامهای دوم و سومی به خود اختصاص دادند.

در رشته تنیس روی میز

مقطع ابتدایی، شهرستان بجنورد اول، اسفراین دوم و شیروان مقاوم سوم را كسب كردند.

مقطع راهنمایی، شهرستانهای بجنورد و اسفراین به ترتیب اول و دوم و مانه و سملقان به مقاوم سومی دست یافت.

در رشته هندبال

مقطع ابتدایی شهرستانهای بجنورد اول، شیروان دوم و اسفراین سوم شدند.

مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد اول و فاروج و شیروان به ترتیب مقامهای دوم و سوم را كسب كردند. ك/2

7182/623

سرخط اخبار استان‌ها