اسلام آباد - مقامهاي محلي در مناطق قبايلي پاكستان اعلام كردند: عمليات امروز (شنبه) جنگندہ ھاي نيروي ھوايي ارتش پاكستان عليه شبه نظاميان در منطقه قبيله اي 'خيبر' در شمال غربي اين كشور ،باعث كشته شدن ھشت نفر از افراد مظنون به اقدامات تروريستي شد.

به گزارش ایرنا وبه نقل از منابع خبری محلی، طی روزهای گذشته دست كم 42 نفر از ستیزہ جویان و شبه نظامیان توسط نیروھای امنیتی و ارتش پاكستان در مناطق قبایلی این كشور كشته شده اند.

بر اساس این گزارش، در عملیات جنگندہ ھای نیروی ھوایی پاكستان در بخش ھای 'سما بازار، تور سیمات، كاگو قمر، ماموزیی، جبا و بالارس' در منطقه قبیله ای 'اوراكزایی' نیز 23 شبه نظامی كشته شدند.

این منابع افزودند: در این عملیات ھا حداقل سه مخفیگاہ شبه نظامیان منھدم شد.

منطقه قبیله ای اوراكزایی یكی از مناطق قبایلی پاكستان است كه ھیچ نقطه مرزی مشتركی با افغانستان ندارد و پیشتر دژ مستحكم 'تحریك طالبان پاكستان' (TTP) به شمار می رفت.

در عملیات ھای مشابھی در منطقه قبیله 'كرم' در چند روز اخیر ،15 نفر از شورشیان كشته شدند.

از سوی دیگر، با حمله شبه نظامیان به پاسگاه ایست و بازرسی نیروھای امنیتی ارتش پاكستان در منطقه 'وزیرستان جنوبی' دست كم چھار غیر نظامی جان باختند، نیروھای امنیتی در اقدامی تلافی جویانه توانستند چھار تن از این مھاجمان را به ھلاكت برسانند.

تاكنون این گزارش ھا به طور مستقل تایید نشدہ است زیرا روزنامه نگاران با محدودیت های شدیدی برای دست یابی به این مناطق برای تهیه گزارش روبرو بوده و هیچ نهادی امنیت آنها را تامین نمی كند.

آساق **1095**5981

سرخط اخبار جهان