مسكو - 'واسيلي ليخاچف' معاون كميسيون امور كشورهاي همسود دوماي روسيه با اشاره به منافع و فرصت هاي مشترك ايران، روسيه و چين گفت: مشاركت اين سه كشور بزرگ، منافع راهبردي آنها را تامين مي كند.

لیخاچف روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: غرب در تلاش برای جلوگیری از مشاركت این سه كشور است و به همین دلیل در مسیر همكاری های آنها مانع تراشی می كند.

وی افزود: غرب به سركردگی آمریكا و بلوك ناتو و برخی كشورهای اروپایی به روسیه، ایران و چین ضربه ایدئولوژیك وارد می كند.

مقام پارلمانی روس خاطرنشان كرد: در حال حاضر شاهد تلاش ها برای منزوی سازی ایران و روسیه در عرصه بین المللی هستیم و اقدامات در این راستا به اشكال گوناگون صورت می گیرد.

لیخاچف معتقد است كه غرب به هیچ وجه اجازه پیشرفت واقعی به كشورهای دیگر را نمی دهد تا اینكه در عرصه های مختلف فناوری های پیشرفته و بخش های صنعتی و اقتصادی در عرصه جهانی یكه تاز باشد.

وی افزود: طبیعی است كه این گونه تلاش ها به زیان روسیه است كه در حال تقویت توانمندی صنعتی و بازسازی اقتصاد خود پس از دوره وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد.

معاون كمیسیون امور كشورهای همسود دومای روسیه گفت: غرب تلاش می كند مانع پیشرفت روسیه شود و از این كشور فقط مواد خام همچون نفت و فولاد و مواد معدنی خریداری می كند و بدیهی است این گونه صادرات، سود چندانی برای روسیه ندارد.

وی با بیان اینكه همكاری های ایران و روسیه برای دو كشور دوست و همسایه سودمند می باشد، اظهار داشت: ایران می تواند به حمایت های سیاسی و اقتصادی روسیه امیدوار باشد.

لیخاچف، سیاست انزوای ایران را خطرناك دانست و گفت: انزوای این كشور بزرگ باعث بی ثباتی در عرصه منطقه ای و بین المللی خواهد بود كه باید از آن خودداری كرد و مردم و سیاستمداران كشورهای مختلف جهان باید خواهان مذاكره با ایران شوند.

مقام پارلمانی روس از تحریم های یكجانبه آمریكا و غرب علیه ایران به شدت انتقاد كرد و افزود: هدف این گونه تدابیر اعمال فشار بر ایران می باشد و ملت ایران را هدف قرار داده است.

لیخاچف خاطرنشان كرد: تحریم و فشار باید جای خود را به تشویق و مذاكره بدهد و تنها در این صورت و بكارگیری ادبیات مبتنی بر منطق و احترام متقابل، ایران برای مذاكره رغبت می یابد.

وی خاطرنشان كرد: روسیه با تحریم ایران به شدت مخالف است و خواهان خودداری غرب از اقدامات یكجانبه علیه تهران می باشد.

وی گفت: خوشحال هستیم كه دوستان ایرانی در عرصه سیاسی خارجی با جامعه جهانی همكاری گسترده ای دارند.

معاون كمیسیون امور كشورهای همسود دومای روسیه با تحسین سیاست خارجی ایران اظهار داشت: دستگاه دیپلماسی ایران در هر شرایطی سیاست جهان شمول اجرا می كند كه منافع این كشور را حتی در شرایط دشوار و پیچیده تامین می كند.

اروپام/2242**518

سرخط اخبار جهان