شيراز - هيات حل اختلاف شوراهاي اسلامي استان فارس، در سومين جلسه خود، مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر افزايش بهاي ورودي هاي پاركينگ هاي اين شهر را نپذيرفت.

به گزارش ایرنا، مدیركل امور شهری و شوراهای استانداری و دبیرهیات حل اختلاف شوراهای اسلامی استان فارس در این مورد گفت: در این جلسه كه به ریاست استاندار فارس تشكیل شد، دو مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نقض شد.

مهندس علی حسین رعیتی فرد افزود: به پیشنهاد فرمانداری شیراز و در اجرای مواد 79 تبصره 80 و 82 قانون شورای اسلامی كشور، مصوبات مورد اختلاف آن فرمانداری و شورای شهر شیراز پیرامون افزایش 50 تا 400 درصدی نرخ پاركینگ و نیز آیین نامه تجلیل از قهرمانان ورزشی مورد بررسی قرار گرفت كه پس از بحث و تبادل نظر اعضا، با این دو مصوبه مخالفت شد.

او اظهار داشت: همچنین پیشنهاد شد ،افزایش نرخ پاركینگ به صورت پلكانی، با رعایت سقف 30 درصد، به صورت سالیانه انجام شود.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین با هرگونه كمك مقطعی و موردی به نخبگان ورزشی پس از طی مراحل قانونی موافقت شد.

رعیتی فرد، از دستگاه های اجرایی ذی ربط خواست در مواقعی كه مصوبات شورای شهر مورد اختلاف فرمانداری و شورای شهر قرار می گیرد، تا قبل از اعلام نظر نهایی هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی استان، از هر گونه اقدام، اعلام عمومی و درج در رسانه ها خودداری كنند.ك/1

678 /679

سرخط اخبار استان‌ها