تهران- نماينده دادستان عمومي و انقلاب تهران، اتهامات 'س. م' رييس سابق بانك ملي شعبه كيش و يكي از متهمان پرونده فساد بزرگ مالي را 'افساد في الارض و دريافت رشوه' بيان كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، نماینده دادستان در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، كیفرخواست سومین متهم از 32 متهم این پرونده را كه برای وی كیفرخواست صادر شده است، قرائت كرد.

سومین جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی، صبح امروز -شنبه- در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.

در جلسه امروز دادگاه ، 18 متهم (16 مرد و دو زن) حضور دارند.

اجتمام**9134 **9140**1572

سرخط اخبار جامعه