تهران - 'عاشور بن خيال' وزير امور خارجه ليبي به طور ضمني به وجود جنگجويان ليبيايي در سوريه اعتراف كرد اما تأييد نمود كه طرابلس از آنها پشتيباني نمي كند و آنها سياست رسمي دولت ليبي را اجرا نمي كنند.

به گزارش خبرگزاری 'یونایتد پرس' خیال پس از دیدار با 'رفیق عبد السلام' و'محمد كامل عمرو' همتایان تونسی ومصری خود گفت: اگر جنگجوبان لیبیایی در سوریه وجود داشته باشند این تصمیم شخصی خود آنهاست .

وی افزود: این حق شهروندان لیبیایی است كه آنچه می خواهند انجام دهند و به هر جا كه می خواهند بروند اما این بدان معنا نیست كه دولت لیبی در این مورد دخالتی دارد .

خیال تاكید كرد كه جنگیدن آنها در سوریه تصمیم دولت لیبی نبوده ودر راستای اجرای سیاست های رسمی ما نیست .

برخی گزارش های رسانه ای و اطلاعاتی نشان می دهد كه صدها تن از اتباع مسلح كشورهای عربی با حمایت مالی حكومت های خود علیه دولت و مردم سوریه می جنگند كه دهها تن از آنها لیبیایی هستند.

در همین راستا، با وجود تكذیب مخالفان مسلح سوریه، گزارش های اطلاعاتی فرانسه از ورود دهها تبعه مغرب برای جنگ به سوریه خبر می دهد.

مترجمام*1049**1369

سرخط اخبار جهان