تهران- فرمانده دانشگاه جنگ ارتش جمهوري اسلامي ايران با گسترده خواندن تحولات علمي در حوزه نيروهاي مسلح كشورمان گفت: آماده صدور دانش نظامي به كشورهاي دوست و همپيمان هستيم.

امیر سرتیپ دوم 'حسین ولیوند' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه دفاعی ایرنا افزود: یكی از مهمترین و بزرگترین دستاوردهای دانشكده فرماندهی و ستاد (دافوس) ارتش، بومی شدن دانش نظامی و تاكتیكی در ایران است.

وی گفت: امروز آموزش ها در دانشكده دافوس از توجه صرف به متون غربی به متون تولید داخلی و بومی خودمان معطوف شده است.

فرمانده دانشگاه جنگ اظهار داشت: در این راستا، تجارب دفاع مقدس و جنگ های مختلفی كه بویژه در سه دهه اخیر در منطقه رخ داده است را جمع آوری و با دانشی كه بر مبنای آن در این دانشگاه دور هم جمع شده ایم تلفیق كرده ایم و از آنها در تدریس به دانشجویان استفاده می كنیم.

امیر سرتیپ ولیوند افزود: امروز افتخار می كنیم كه این كار را انجام داده و توانسته ایم در این دانشگاه دانش نظامی و تاكتیكی را بومی كنیم.

وی خاطرنشان كرد: در سال جدید، درصدد هستیم كه در این حوزه ها بیشتر رشد كنیم و این توانمندی را رشد دهیم و بر اساس تدابیر و فرامین فرمانده معظم كل قوا، بنیان دفاعی خود را با دانش روز توام كنیم.

فرمانده دانشگاه جنگ ارتش از برداشتن گام های اساسی در عرصه تاكتیك های نوین برای جنگ های نوین خبر داد و گفت: در این راستا گام اول ما تغییر متون آموزشی بود كه بیش از 90 درصد از این كار انجام شده و بقیه نیز در حال انجام است و حتی به دنبال صدور دانش های بومی خود به كشورهای دوست و همپیمانی هستیم كه با آنها ارتباط داریم.

امیر سرتیپ ولیوند ادامه داد: متون آموزشی بسیاری از كشورهای دوست در زمینه نظامی متونی كاملا غربی بوده اما متون آموزشی ما بومی است كه این موضوع گام نخست ما محسوب می شود كه در گام بعدی درصدیم تا این متون را برابر با شرایط و تهدیدات روز تغییر دهیم كه درصددیم با كمك اساتید خوب و برجسته كشورمان این راه را ادامه دهیم.

فرمانده دانشگاه جنگ ارتش با اشاره به حضور برخی دانشجویان كشورهای دوست و همسایه در دوره های دافوس در ایران گفت: روند پذیرش دانشجویان خارجی از كشورهای دوست و همپیمان ادامه و گسترش خواهد یافت.

وی با بیان این كه امروز حوزه كاری دانشگاه جنگ ارتش در زمینه سخت و همچنین نرم است اظهار داشت: وقتی كه تهدیدات تغییر می كنند، نگرش ما هم نسبت به آن تهدیدات تغییر می كند.

فرمانده دانشگاه جنگ تصریح كرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در زمینه جنگ سخت دارای تجربه هشت ساله دوران دفاع مقدس هستند و برغم این جنگ سخت،جنگ نرم و تبلیغات و عملیات روانی دشمن نیز وجود داشت.

امیر سرتیپ ولیوند گفت: امروز عرصه جنگ نرم گسترده تر از گذشته شده است و ما به موازات گستردگی جنگ نرم دروسی را كه ارایه می كنیم كه با گذشته متفاوت شده است؛ البته همزمان با توجه به حوزه جنگ سخت، توجه ما به حوزه جنگ نرم بیشتر از گذشته شده است.

سیام**1478

سرخط اخبار سیاست