اروميه – خبرگزاري جمهوري اسلامي آذربايجان غربي در پنجمين جشنواره مطبوعات، خبرگزاري ها و پايگاههاي اطلاع رساني استان به دليل حضور پررنگ در انتخابات و انتشار بيشترين تعداد خبر، گزارش و مصاحبه به عنوان خبرگزاري فعال در شورآفريني انتخاباتي معرفي و قدرداني شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در این جشنواره یوسف رحیمی و سیده فاطمه سجادی خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی مركز ارومیه به دلیل حضور مداوم در عرصه اطلاع رسانی خبری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز رتبه های برتر خبری در انتخابات را كسب كردند.

همچنین' منوچهر صمدی ' خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی دفتر مهاباد نیز در بخش گزارش خبری رتبه دوم جشنوراه را به خود اختصاص داد.

' طه اصغرخانی ' رابط عكس خبرگزاری جمهوری اسلامی مركز ارومیه نیز در بخش عكس به مقام دوم دست یافت.

پنجمین جشنوراه مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی آذربایجان غربی كه در ارومیه برگزار شد روز پنجشنبه با معرفی برترین های این دوره ظهر همان روز به كار خود پایان داد.

8136/583