گرگان - رئيس كل دادگستري گلستان بر فعاليت هدفمند هيئت هاي بازرسي در استان تاكيد كرد.

به گزارش ایرنا 'احمد فاضلیان' روز پنجشنبه در نشست معاونین قضایی و دادستان مركز استان گفت: باید هیئت های بازرسی در سركشی های خود از شعب ، دقت بیشتری به خرج دهند تا آسیب ها شناسایی شود.

وی افزود: برای سال اینده بایدبه نحوی برنامه این بازرسی ها تدوین شود تا شاهد كیفی نگری در پرونده ها باشیم.

فاضلیان در ادامه سخنان خود با تاكید بر تسریع در روند برنامه اجرایی سال 91 از برنامه ریزان دستگاه قضایی استان خواست كه در تدوین برنامه اجرایی ، حوزه های پیشگیری ، اتقان آراء و ارتقای كمی و كیفی شاخص های قضایی به صورت جدی تر دنبال شود.

رئیس كل دادگستری استان گلستان افزود: امسال برای تدوین این برنامه از ظرفیت موجود در همه حوزه های قضایی بهره بردیم تا شاهد یك برنامه اجرایی قوی و مدون برای اجرا در رسال 91 داشته باشیم.

فاضلیان تصریح كرد: برای تدوین برنامه های اجرایی در بخش ارتقای سلامت اداری نگاه ما صرفا معطوف به بیرون از سازمان نیست.

وی با بیان این كه باید به درون سازمان نگاه ویژه ای داشته باشیم ،افزود: باید برنامه ها به نحوی تنظیم شود از خسارت به درون سازمان هم جلوگیری كنیم.

وی از مدیران خواست برای نهادینه شدن اصول فرهنگی و دینی در بین كاركنان خود همیشه الگو و پیشتاز باشند تا كاركنان نیز ترغیب شوند.

فاضلیان همچنین با بیان این كه دستگاه قضایی استان از كمبود كادر قضایی رنج می برد افزود: تدوین برنامه اجرایی و حركت در مسیر آن ، می تواند بخشی از فشار بر دستگاه قضایی استان را تعدیل كند.

وی در ادامه از روسای حوزه های قضایی استان خواست حداكثر تا 20 فروردین سال 91 برنامه های پیشنهادی خود را برای برر سی و تدوین برنامه اجرایی ارسال كنند.

رییس كل دادگستری گلستان ابراز امیدواری كرد از نیمه اردیبهشت سال آینده برنامه اجرایی آماده ابلاغ به حوزه های قضایی شود.

601

سرخط اخبار استان‌ها