اراك- جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان مركزي با حضور استاندار در اراك برگزار شد.

سرخط اخبار استان‌ها