تهران – مدير عامل صندوق ضمانت صادرات از رشد قابل توجه پوشش بيمه اي اين صندوق در سال جهاد اقتصادي خبر داد و گفت: با وجودي كه پيش بيني ها افزايش 20 درصدي بود، اما اين رقم در 11 ماه سال جاري رشد بالايي داشته و به يك ميليارد و 210 ميليون دلار رسيده است.

به گزارش ایرنا، 'كاظم دوست حسینی' روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران عنوان كرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته به نظر می رسید، پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران در سال جاری با رشد 20 درصدی یك میلیارد و 40 میلیون دلار برسد، اما رشد كنونی نشان داد كه تحریم ها بی اثر بوده است.

وی میزان پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران در سال گذشته را 860 میلیون دلار عنوان كرد.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین در باره خسارت های پرداختی این صندوق توضیح داد: در 11 ماه سال جاری، بیش از 50 میلیون دلار خسارت به بانك ها و صادركنندگان پرداخت شد كه این میزان خسارت در مقایسه با 28 میلیون دلار سال قبل رشد 79 درصدی را نشان می دهد.

به گفته وی، بیش از 90 درصد خسارات پرداختی به دلیل ایفا نشدن تعهدات مالی صادركنندگان به سیستم بانكی و كمتر از 10 درصد آن ناشی از بدحسابی خریداران خارجی بوده است.

وی این توضیح را نیز درباره بازیافت خسارات داد و گفت: در 11 ماه امسال بیش از 37 میلیون دلار از خسارات وارده به صندوق بازیافت شده كه این میزان در مقایسه با 14.5 میلیون دلار سال گذشته رشد 57 درصدی را نشان می دهد.

دوست حسینی افزود: مقایسه میزان خسارت های پرداختی و بازیافت ها نشان می دهد كه صندوق در كلیه سطوح اعتبار سنجی دقیق تر و وصول مطالبات به نحو قابل توجهی موفق عمل كرده است.

وی گفت: این صندوق در سال 90 ، حدود 495 میلیون دلار ضمانت نامه اعتباری صادر كرده كه این میزان در مقایسه با 232 میلیون دلار صدور ضمانت نامه اعتباری در سال 89 نشان دهنده رشد 113 درصدی است.

وی تصریح كرد: در حقیقت صندوق ضمانت صادرات 25 درصد از مجموع تامین مالی صادراتی نظام بانكی را تحت پوشش قرار داده است.** افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات

دوست حسینی در باره سرمایه صندوق ضمانت صادرات عنوان كرد: این سرمایه در دو مرحله حدود 250 میلیارد تومان افزایش یافته است.

از نظر این مقام مسئول، میزان صادرات تحت پوشش با توجه به استانداردهای جهانی (10 درصد) ناكافی است و به همین دلیل بر اساس برنامه های راهبردی مقرر شده تا پایان برنامه پنجم این میزان به سطح 10 درصد صادرات برسد.

وی گفت: با توجه به این كه، یك موسسه بیمه اعتبار صادراتی نظیر صندوق می تواند تا حدود 10 برابر سرمایه خود تعهد بپذیرد، ایفای نقش مورد انتظار تنها در صورت افزایش سرمایه متناسب با رشد صادرات امكان پذیر خواهد بود.** پوشش خدمات فنی ومهندسی

به گفته دوست حسینی، صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 90 با صدور افزون بر 313 میلیون دلار بیمه نامه میان مدت و بلند مدت پیمان كاران و صادركنندگان این گونه خدمات را در برابر بروز انواع ریسك های سیاسی و تجاری بیمه كرده است كه این میزان در مقایسه با 293 میلیون دلار سال قبل رشد هفت درصدی را نشان می دهد و سندی مبنی بر ناكارآمدی تحریم ها است.

وی افزود: در زمان حاضر صندوق ضمانت صادرات ایران در حال مذاكره برای پوشش یك قرارداد بزرگ دیگر به ارزش تقریبی 120 میلیون دلار در یكی از كشورهای همسایه است كه در صورت نهایی شدن آن در روزهای پایانی سال جاری مجموع پوشش های صندوق از صدور خدمات فنی و مهندسی به 430 میلیون دلار خواهد رسید.

وی با اشاره به حضور فعال صندوق ضمانت صادرات در اتحادیه ها و مجامع بین المللی گفت: برنامه سال آتی صندوق ضمانت صادرات ایران رسیدن به حجم پوششی معادل یك میلیارد و 440 میلیون دلار است كه با تدابیر پیش بینی شده امید می رود تا به آن برسیم.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران، تعامل بیشتر و موثرتر با سیستم بانكی، جذب مشتریان جدید، فعال سازی كارگزاران استانی، كمك به دولت جهت تسهیل ارایه خدمات به پیمانكاران داخلی، حذف منابع جدید برای تامین مالی صادرات، تحقیق و توسعه و طراحی محصولات جدید عملكرد كیفی صندوق ضمانت صادرات ایران در سال جهاد اقتصادی برشمرد.

اقتصام **1601**1594

سرخط اخبار اقتصاد