توجیه وزیر خارجه آلمان: در مورد بحرین دوگانه رفتارنمی کنیم ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/29 سیاسی.آلمان.اسلام برلین - وزیرخارجه آلمان درپاسخ به این سوال که چرا برلین در قبال مداخله نظامیان عربستان در بحرین رفتار دوگانه ای داشته و نرمش نشان می دهد، گفت: من در دو اعلامیه جداگانه دراین باره ازکلمات شفافی استفاده کرده ام و هیچ ابایی از گفتن دیدگاههای خود ندارم.
به گزارش ایرنا، گیدو وستروله در گفت وگو با نشریه اشپیگل افزود: حتی در دیدار ازعربستان نیز در خصوص آزادی بیان صحبت کرده و نظرات خود را ابراز کرده ام.
وی درباره ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی به خاک بحرین برای سرکوب اعتراضات مردمی گفت: در بحرین یک اکثریت تحت حاکمیت یک اقلیت قرار دارند و اعتراض این گروه با دخالت خارجی حل نمی شود. بلکه تنها از طریق گفت و گو حل می شود.
وستروله درباره خیزشهای مردمی اخیر درمنطقه خاورمیانه وشمال آفریقا گفت: من احترام زیادی برای اعتراضات مردم لیبی بدلیل پذیرش خطرات فراوان قایل هستم. ضمن انکه نگران وضعیت آنان نیز می باشم.
وزیر خارجه آلمان در حالی ازانتشار دو اعلامیه درباره اشغال بحرین صحبت می کند که موضع غیر شفاف این کشوردر برابراقدام سعودی ها و سرکوب مخالفان بارها مورد انتقاد ناظران قرار گرفته است.
در جریان خیزشهای مردمی هفته های اخیر کشورهای عربی خاورمیانه و خلیج فارس، نشانه های مختلفی از بی تفاوتی و برخوردهای سهل انگارانه و دوگانه غرب با این رویدادها که حاکی از رویکرد حمایت از رژیمهای کهنه و تامین کننده منافع غرب از یکسو و بیم از فروپاشی ساختار غرب بنیان این رژیمها است به نمایش در آمد.
در بیشتر کشورهای غربی حمایت دولتهای این کشورها از رژیمهایی مانند تونس، مصر ، یمن، بحرین، لیبی به رغم ادعاهای دفاع از دمکراسی و مردم سالاری با سوال افکار عمومی و احزاب منتقد دولتها رو به رو شده است.
اروپام 1740**250** شماره 099 ساعت 15:19 تمام

سرخط اخبار جهان