مخالفت شخصیت های سیاسی و مدنی انگلیس با مداخله نظامی غرب در لیبی ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/12 سیاسی.انگلیس.جهان عرب لندن - جمعی از شخصیت های سیاسی و فعالان مدنی انگلیس دریک نشست عمومی در لندن مخالفت خود را با هرگونه مداخله نظامی غرب در لیبی و دیگر کشورهای عربی اعلام کردند.
عکس از ایرنا - دفتر لندن شماره 082 ساعت 15:15 تمام

سرخط اخبار جهان