ذوب شدن یخچال ها و بالا آمدن آب دریاها فرآیندی که متوقف نخواهد شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/10/19 علمی آموزشی.گرمایش.اروپا.زمین تهران - گرمایش زمین ممکن است، سه چهارم یخچال های کوههای آلپ اروپا را تا سال 2100 از بین ببرد و باعث بالا آمدن سطح آب به میزان چهار متر تا سال 3000 گردد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس ، این فرآیند از طریق ذوب شدن صفحه های یخی غرب قطب جنوب شکل می گیرد.
محور اصلی این تحقیق دو جنبه تغییرات آب و هوایی است که کمتر درک شده است و سوال این است که این پدیده چگونه، کی و کجا بر گرمایش یخچال هایی که میلیون ها انسان به آب آنها وابسته هستند، تاثیر می گذارد و نسل های دورتر آینده بشر با مشکلات آن مواجه خواهند شد.
بررسی یخچال ها نشان می دهد که حجم یخچال های کوهستانی و پوشش های یخی قطب ها بین 15 تا 27 درصد به طور متوسط تا سال 2100 تقلیل پیدا می کند.
در این بررسی که در پایگاه اینترنتی GEOSCIENCE NATURE منتشر شده، آمده است که از بین رفتن یخ در چنین مقیاسی ممکن است، اثرات مهمی بر آب شناسی منطقه ای و فراهم بودن آب داشته باشد.
این تحقیق نشان می دهد که برخی از مناطق به سبب ارتفاع یخچال های خود، طبیعت زمین و آسیب پذیری در برابر گرمایش محلی بیش از دیگر جاها لطمه خواهند دید .
زلاند نو ممکن است 72 درصد ( بین 65 تا 79 درصد)، کوههای آلپ اروپا 75 درصد یعنی چیزی بین 60 تا 90 درصد از یخچال های خود را از دست بدهند. در انتهای دیگر این مقیاس گمان می رود که ازبین رفتن یخچال های گرینلند، حدود هشت درصد و در برخی از مناطق 10 درصد در ارتفاعات بلند آسیا باشد.
در این تحقیق آمده است که آبهای ذوب شده، سطح آب دریاها را به طور متوسط 12 سانتی متر تا سال 2100 بالا خواهد برد.
والنتینا رادیک و رجینه هاک از متخصصان ژئوفیزیک دانشگاه آلاسکا این محاسبات را براساس مدل رایانه ای از سوابقی که از بیش از 300 یخچال بین سال های 1961 تا 2004 جمع آوری شده است، تنظیم کرده اند.
در این تحقیق آمده است، حتی اگر این گازها تا سال 2100 نیز متوقف شوند، ماشین گرمازایی به عملکرد خود برای قرن های متمادی ادامه خواهد داد .
این تحقیق می افزاید گرمایش اعماق میانی اقیانوس جنوبی می تواند باعث فروپاشی گسترده صفحه های یخی غرب قطب جنوب تا سال 3000 شود.
الگوهای تحقیق این دانشمندان در یک زمان بندی هزار ساله حاکیست که گرمایش ادامه خواهد داشت و متوقف نمی شود یا برگشت نخواهد داشت.
مترجمام ** **1533 1396 شماره 107 ساعت 16:46 تمام

سرخط اخبار جهان