آنکارا: انتقال گاز ایران به ترکیه تا یک هفته دیگر از سرگرفته می شود ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/06/04 اقتصاد.انفجارخط لوله.گازایران.ایران - ترکیه آنکارا - تانر یلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه با تاکید بر این که فعالیت ها برای ترمیم خرابی ایجاد شده در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه به سرعت ادامه دارد، گفت: طی هفت و یا هشت روز انتقال گاز از این خط لوله از سرگرفته می شود.
به گزارش ایرنا، تانر یلدیز این مطلب را در دیدار با سفیر سوریه در آنکارا در پاسخ به سووال خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پس بمب گذاری خط لوله گاز ایران به ترکیه عنوان کرد.
استاندار استان آغری ترکیه روز گذشته چهارشنبه اعلام کرد: خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه در منطقه الشکریت این کشور نزدیک مرز جمهوری اسلامی ایران براثر بمب گذاری پ.ک.ک منفجر شده است.
تانر یلدیز گفت: تدابیر امنیتی خط لوله افزایش یافته و تلاش گروه های فنی برای تعمیر خرابی ها به سرعت ادامه دارد.
ماه گذشته نیز در این منطقه انفجاری در خط لوله اتفاق افتاده بود که اعلام شد ناشی از خرابکاری عناصر حزب کارگران کرد ترکیه بوده است.
جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته از این طریق نزدیک به هفت میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر کرد.
خاورم230**/2011 1516**1569** شماره 051 ساعت 12:53 تمام